RISE Research Institutes of Sweden AB

Högspänningshall för forskning och utveckling

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 09:48 CEST

25 september står en helt ny högspänningshall färdig på SP i Borås. Hallen ska användas för provning av stora elkomponenter, forskning och utveckling.
Det finns två skäl till att SP byggt en ny högspänningshall. Dels växer verksamheten inom detta område med över 10 procent per år, mycket på grund av att det sker enorma satsningar i hela världen på energi och miljö.
– Elkraft är en central del i nästan alla energisystem, säger Petra Börjesson på SP.
Den andra anledningen till större hall är att utvecklingen i eldistributionen går mot högre spänningar – och högre spänningar leder till större komponenter. Vid höga spänningar finns risk för överslag.
– Det kan helt enkelt slå gnistor genom luften på ett par meters håll till golv, tak och väggar.

SP kalibrerar och provar apparater och system åt företag i hela världen, där höga spänningar eller höga strömmar förekommer. Ström- och spänningssensorer i ställverk, kraftkablar, provutrustning för transformatorolja och stötmätutrustningar är några exempel.

Efterliknar blixtar
Upp till 1 miljon volt kan man ta hand om i nya högspänningshallen, både likspännings- och växelspänningsapparater. Mätnoggrannheten är hela 0,005 procent. Här kan också genereras spänningsstötar som efterliknar blixtnedslag, för att prova apparaters tålighet mot just blixtnedslag.
– Och vi har förstås också mätutrustning för dessa ”blixt-stötar”, så vi vet hur kraftiga eller elaka de är. Den nya högspänningshallen blir en unik tillgång för den svenska industrin och erbjuder enastående forskningsmöjligheter, säger Petra Börjesson.
För mer information, kontakta: petra.borjesson@sp.se, tel 070-316 59 69

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 300 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se