AMF

Högst avkastning på långsiktigt sparande

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 11:00 CET

AMFs bokslut 2009: De senaste 15 åren har AMF avkastat 9,9 procent i snitt per år, vilket är bäst
av livbolagen. År 2009 befäste AMF ytterligare sin ställning som Sveriges
ledande pensionsbolag. Avkastningen uppgick till 12,6 procent. I höstens SAF-LO
val gjorde AMF ett mycket starkt resultat med en marknadsandel på nära 70
procent.

År 2009 uppgick totalavkastningen till 12,6 (-6,6) procent. De senaste 15 åren
har AMFs avkastning varit i snitt 9,9 procent per år, vilket är bäst av
jämförbara bolag.

I SAF-LO valet (privatanställda arbetare) uppgick AMFs marknadsandel till 68,3
procent, vilket motsvarar drygt 726 000 sparare. AMF blev också näst mest,
aktivt valda bolag för traditionell försäkring och fondförsäkring. AMF är det
enda bolag som kan väljas för både fondförsäkring och traditionell försäkring
inom alla de fyra stora avtalsområdena (SAF-LO, ITP, KAP-KL och PA03).

- År 2009 stärkte vi vår position som Sveriges ledande pensionsbolag. Vi
fortsätter att skapa hög avkastning på spararnas pengar och behålla våra låga
kostnader. Dessutom presterade vi ett strålande resultat i SAF-LO valet.
Medarbetarna har gjort ett fantastiskt jobb, de är en av AMFs allra viktigaste
tillgångar, säger Ingrid Bonde, vd AMF.

Vid årsskiftet uppgick AMFs solvensgrad* till 230 (186) procent, vilket är högst
i branschen. Konsolideringsgraden** för premiebestämda försäkringar uppgick till
118,3 (99,0) procent och förvaltningskostnadsprocenten för traditionell
försäkring till 0,18 (0,18) procent.

Koncernens resultat blev 49,0 (-48,3) miljarder kronor. Marknadsvärdet på
placeringstillgångarna i den traditionella livverksamheten uppgick vid
årsskiftet till 283 (252) miljarder kronor. AMF förvaltar totalt 335 miljarder
kronor.

Läs årsredovisningen i sin helhet på amf.se/finansiellarapporter

* Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till
de garanterade åtagandena gentemot spararna.

** Konsolideringsgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i
förhållande till de totala åtagandena gentemot spararna. När
konsolideringsgraden är över 100 är tillgångarna större än åtagandena.

Vid frågor kontakta Stina Sandell, Chef Information, 073-986 51 12


AMF är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO
gemensamt. AMF är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer, dvs allt
överskott går till spararna. AMF agerar som prispressare på den svenska
pensionsmarknaden.