Statistiska centralbyrån, SCB

Högst genomsnittlig löneökning i landstingssektorn

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 10:09 CEST

Konjunkturstatistik, jämförelse av utvecklingen inom privat och offentlig sektor, juli:

Högst genomsnittlig löneökning i landstingssektorn

Genomsnittet för de tretton senaste månadernas förändringar av lönerna var för privat sektor 2,9 procent för arbetare och 2,7 procent för tjänstemän. För den statliga sektorn var motsvarande genomsnitt 4,2 procent, för den kommunala sektorn 4,0 procent och för landstingssektorn 4,4 procent.

Tabell på http://www.scb.se/templates/pressinfo____102954.asp