Statistiska centralbyrån, SCB

Högst löneökning i landstingssektorn

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2003 10:03 CEST

Konjunkturstatistik, jämförelse av utvecklingen inom privat och offentlig sektor, från juni 2002 till och med juni 2003:
Högst löneökning i landstingssektorn

Genomsnittet för de tretton senaste månadernas förändringar av lönerna var för privatanställda arbetare 3,0 procent och för privata tjänstemän 3,6 procent. Motsvarande genomsnitt var för den statliga sektorn 3,6 procent, för den kommunala sektorn 3,6 procent och för landstingssektorn 4,0 procent.

Löneförändring avseende genomsnittlig tim- och månadslön för privat och offentlig sektor, utveckling fr.o.m. juni 2002 t.o.m. juni 2003
Sektor Löneförändring i procent
2002 2003
jun jul1 aug1 sep1 okt1 nov1 dec1 jan1 feb1 mar1 apr1 maj1 jun1
Privat arbetare 3,4 3,0 3,5 2,8 2,8 3,3 3,2 3,1 2,5 2,3 3,1 2,7 3,1
Privat tjänstemän 4,1 4,2 4,0 4,2 4,2 3,9 3,9 3,5 3,3 3,1 2,8 2,8 2,6
Totalt statlig sektor 4,4 4,0 4,4 4,5 3,9 3,9 4,1 4,5 4,3 4,1 1,42 1,52 1,42
Kommunerna 5,0 4,6 4,5 4,5 4,0 3,8 3,9 3,7 3,8 3,7 1,62 1,72 1,72
Landstingen 4,6 4,6 4,6 4,6 4,8 4,5 4,4 4,4 4,3 4,2 2,42 2,42 2,32

1) Löneförändringarna är preliminära men baserade på löner som är successivt korrigerade för retroaktiva utbetalningar.
2) 2003 års avtalshöjningar för statlig sektor samt avtalsområde kommunal har lönerevisionstidpunkt 1 juli 2003.

Mer information:
* Statistiska meddelanden
En mer utförlig redovisning av denna statistik publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats.

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

* Statistikprogram
En mer utförlig redovisning av konjunkturlönestatistiken finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle:
Nästa pressmeddelande i serien publiceras den 6 oktober 10.00.