Statistiska centralbyrån, SCB

Högst löneökning i landstingssektorn

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 10:22 CEST

Konjunkturstatistik, jämförelse av utvecklingen inom privat och offentlig sektor, från juli 2002 till och med juli 2003:

Högst löneökning i landstingssektorn

Genomsnittet för de tretton senaste månadernas förändringar av lönerna var för privatanställda arbetare 3,0 procent och för privata tjänstemän 3,5 procent. Motsvarande genomsnitt var för den statliga sektorn 3,5 procent, för den kommunala sektorn 3,4 procent och för landstingssektorn 3,9 procent.

FAKTARUTA
Genomsnittet ovan beräknas genom att för varje månad från och med juli 2002 till och med juli 2003 beräkna en löneförändring jämfört med motsvarande månad året innan, se nedanstående tabell, och sedan dividera med tretton. Detta ger ett glidande medelvärde för varje publiceringsmånad. Skillnaden jämfört med den pressinformation som kom ut den 30 september är att löneförändringarna där enbart gällde juli 2003 jämfört med juli 2002 det vill säga den allra senast uppmätta löneförändringen.

Mer information:
* Statistiska meddelanden
En mer utförlig redovisning av denna statistik publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats.

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

* Statistikprodukt
En mer utförlig redovisning av konjunkturlönestatistiken finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle:
Nästa pressmeddelande i serien publiceras den 5 november 10.00.