Statistiska centralbyrån, SCB

Högst löneökning i landstingssektorn

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 10:46 CEST

Genomsnittet för de tretton senaste månadernas förändringar av lönerna var för privat sektor 3,0 procent för arbetare och 2,6 procent för tjänstemän. För den statliga sektorn var motsvarande genomsnitt 3,6 procent, för den kommunala sektorn 3,3 procent och för landstingssektorn 3,9 procent.

Faktaruta:
Genomsnittet ovan beräknas genom att addera den för varje månad, från och med april 2003 till och med april 2004, beräknade löneförändringen från motsvarande månad föregående år (se nedanstående tabell) och sedan dividera med tretton. Detta ger ett glidande medelvärde för varje publiceringsmånad. Skillnaden jämfört med den pressinformation som kom ut den 30 juni är att löneförändringarna där enbart gällde april 2004 jämfört med april 2003 det vill säga den allra senast uppmätta löneförändringen.

Tabell finns på länken nedan:
http://www.scb.se/templates/pressinfo____93718.asp

Publikation


En mer fullständig redovisning av april 2004 publiceras i det statistiska meddelandet AM47SM0407 som nu finns tillgängligt på SCB:s webbplats.


Sveriges statistiska databaser


Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras den 5 augusti 2004 klockan 10.00.Statistikansvaring myndighet
Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36

Förfrågningar
Christina Eurén
Tfn 08-545 292 40/45
Epost christina.euren@mi.se
Producent
SCB, Enheten för Lönestatistik
701 89 ÖREBRO
Fax 019-17 69 76

Förfrågningar
Mikael Molén
Tfn 019-17 68 92
Epost mikael.molen@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.