FN:s flyktingorgan UNHCR

Högsta antalet flyktingar på 18 år enligt UNHCR:s Global Trends rapport

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 15:08 CEST

I dag släpper FN:s flyktingorgan UNHCR en rapport som visar att antalet flyktingar i världen i dag är det högsta sedan 1994[1] , där Syrien krisen är en av anledningarna till det höga antalet.Denna årliga utgåva av Globals Trends redogör för vad som har skett under 2012 och baseras på information från regeringar och samarbetsorganisationer samt UNHCR:s egna uppgifter. Rapporten visar att fler än 45,1 miljoner människor befann sig på flykt i slutet av 2012 jämfört med 42,5 miljoner i slutet av 2011. 

Detta inkluderar 15,4 miljoner flyktingar, 937 000 asylsökande[2] och 28,8 miljoner internflyktingar. Krig är fortsatt den huvudsakliga orsaken till flykt. Hela 55 % av alla flyktingar i UNHCR:s rapport kommer från endast fem krigshärjade länder: Afghanistan, Somalia, Irak, Syrien och Sudan. 

Rapporten tar även upp de stora nya flyktingströmmarna från Mali, inom Demokratiska Republiken Kongo samt flyktingströmmarna från Sudan till Sydsudan och Etiopien.”Dessa siffror är alarmerande. De återspeglar ett enormt stort individuellt lidande men även det internationella samfundets svårigheter i att förhindra konflikter och finna lösningar på dem,” säger António Guterres, FN:s flyktingkommissarie. 

Rapporten belyser oroväckande tendenser på flera områden, bland annat att allt fler människor tvingas på flykt i allt snabbare takt. Under 2012 tvingades 7,6 miljoner nya människor på flykt, varav 1,1 miljoner av dem som flyktingar och 6,5 miljoner som internflyktingar. Detta innebar en ny flykting eller internflykting var fjärde sekund. 

Det är också tydligt att gapet mellan rika och fattiga länder i förhållande till flyktingmottagande fortsätter att öka. Av de 10,5 miljoner flyktingar under UNHCR:s mandat (ytterligare 4,9 miljoner palestinska flyktingar faller under vår systerorganisation UNRWA:s mandat) befinner sig hälften i länder som har ett BNPpå mindre än 5 000 US dollar per capita. Totalt sett befinner sig 81 % av världens flyktingar i utvecklingsländer, jämfört med 70 % för tio år sedan. 

Barn under 18 år utgör 46 % av alla flyktingar. Dessutom sökte 21 300 ensamkommande flytkingbarn asyl under 2012. Detta är det högsta antalet ensamkommande flyktingbarn som UNHCR någonsin har registrerat.

Det totala antalet flyktingar under ett år inkluderar nya flyktingar samt existerande flyktingar sedan flera år. Flyktingar som kunnat återvända hem eller som har fått permanent uppehållstillstånd i ett nytt land är inte inkluderade i det totala antalet flyktingar. UNHCR arbetar för att hjälpa människor som tvingats på flykt, bland annat genom att erbjuda skydd och bistånd och genom att söka lösningar på deras situation. 

Under 2012 kunde 2,7 miljoner människor, varav 526 000 flyktingar och 2,1 miljoner[3] internflyktingar, återvända hem eller bosätta sig i ett nytt land. 74 800 av dessa fick hjälp av UNHCR med vidarebosättning.Jämfört med 2011 innebar förra året inga stora förändringar bland världens största flyktingmottagarländer. 

Pakistan tog återigen emot fler flyktingar än något annat land (1,6 miljoner), följt av Iran (868 200) och Tyskland (589 700).Flest flyktingar kom från Afghanistan, vilket har varit det största flyktingproducerande landet de senaste 32 åren. I genomsnitt kommer en av fyra av världens flyktingar från Afghanistan, och 95 % av dem befinner sig i Pakistan eller Iran. Somalia, där ytterligare en långdragen konflikt pågår, var världens näst största flyktingproducerande land 2012, trots att antalet flyktingar minskade. Irakier var den tredje största gruppen (746 700 personer), följt av syrier (471 400).

Under 2012 var 28,8 miljoner människor på flykt i sitt eget land vilket är det högsta antalet på över 20 år. Detta inkluderar 17,7 miljoner som får hjälp av UNHCR, vilket inte sker automatiskt utan på begäran från regeringar. I Demokratiska Republiken Kongo och Syrien ökade antalet internflyktingar markant under 2012.

Global Trends är UNHCR:s ledande årliga rapport om människor på flykt. Ytterligare uppgifter publiceras i våra statistiska årsböcker och i våra rapporter om asylansökningar i de industrialiserade länderna. Den nya rapporten inklusive multimedia material kan laddas ner på denna webbsida: http://unhcr.org/globaltrendsjune2013 

Foto: Genomsnittligt antal nya människor på flykt per dag 2003-2012 © UNHCR / Global Trends 2012


[1]  De flesta som flydde under 1994 kom från Stora sjö-regionen i Afrika, forna Jugoslavien, Somalia, Afghanistan, Kaukasus samt Liberia och Sierra Leone. [Online: URL http://www.unhcr.org/3eeed3df4.html 
[2]  Siffran 937 000 asylsökande refererar till de asylansökningar som  fortfarande behandlades slutet på 2012. Antalet nya asylansökningar under 2012 var 893 700
[3] Siffror från IDMC

FN:s flyktingorgan UNHCR verkar för skydd och bistånd till miljoner flyktingar världen över, på ett opartiskt sätt och oberoende av etnisk bakgrund, religion, politisk åskådning och kön.