Sveriges Ingenjörer

Högsta arbetslösheten för ingenjörer sedan augusti 1996- CF kräver ökad satsning på forskning och utveckling

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2003 09:00 CEST

Antalet arbetslösa ingenjörer har ökat under våren, enligt Civilingenjörsförbundets (CF) rapport om arbetsmarknadsläget i april 2003. 2 procent fick ersättning från arbetslöshetskassan, den högsta siffran på sju år. Orsaken är främst krisen i telekombranschen.

- Detta är oroväckande, säger CF:s utredare Inger Grufman, nu måste statsmakterna öka satsningarna på forskning och utveckling.

Inte sedan augusti 1996 har så stor andel av CF:s medlemmar fått ersättning från arbetslöshetskassan: 2 procent eller 1502 ingenjörer. För att hitta lika höga tal på våren måste man gå tillbaka till maj 1993, då arbetslösheten bland CF:s medlemmar var 2,1 procent.

Ökningen av arbetslösheten för ingenjörer beror på den allmänna konjunkturnedgången men framför allt på krisen i telekombranschen med de stora neddragningarna på Ericsson.

- När Ericsson drar ner måste staten öka sina satsningar inom IT/telekom, säger Inger Grufman, utredare på CF. En förutsättning för att den krisdrabbade branschen ska kunna utvecklas är att ekonomiska resurser finns. Statsmakterna måste förstå att satsningar på forskning och utveckling är investeringar för framtiden.

- Vinnova, det statliga verket för innovationssystem, föreslog i sin rapport en satsning på 3,5 miljarder kronor de närmaste fem åren. Omedelbart krävs 350 miljoner under två år för att behålla kompetensen i branschen. Vi bedömer att satsningar i den storleksordningen är absolut nödvändiga, säger Inger Grufman.

För uppsagda vid Ericsson har utvecklingsprojektet Vinnvinn startats i Göteborg och är på gång i Kista. Det innefattar kompetensutveckling, entreprenörutbildning och stöd till entreprenörer som vill starta eget. Vissa deltagare finansierar sitt deltagande med uppsägningslön från Ericsson medan andra får aktivitetsstöd från länsarbetsnämnden.

- En åtgärd som skulle kunna stödja den verksamheten vore att förlänga tiden för starta eget-bidraget från sex till tolv månader, säger Inger Grufman.

Arbetslösheten bland CF:s medlemmar för april 2003 är ojämnt fördelad över landet. Medan den mer än fördubblats i Stockholmsområdet, från 1,1 till 2,3 procent, ligger den i Göteborgsområdet på 1,7 procent. Länsgruppen Norrbotten och Västerbotten har den högsta siffran (3,0 procent). Den lägsta arbetslösheten i landet har Gävleborg (1,1 procent) följt av Västmanland, som trots problemen för ABB "bara" har 1,3 procent.

Bland civilingenjörer har de med utbildningsinriktningarna Datateknik och Industriell Ekonomi högst arbetslöshet, 2,8 procent. Lägst ligger Lantmäteri med 1,1 procent.

Bland högskoleingenjörer är arbetslösheten högre, främst beroende på deras lägre genomsnittliga ålder. Även här ligger Datateknik högst, med 3,3 procent, och följs av Elektroteknik med 3,2 procent.

Civilingenjörsförbundet (CF) samlar civil- och högskoleingenjörer i Sverige. Förbundet expanderar kraftigt och är med sina drygt 95 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerorganisationen Saco.

För mer information kontakta:
Inger Grufman, utredare
08-613 82 07, 070-517 56 83, inger.grufman@cf.se
Lasse Årling, pressekreterare
08-613 80 08, 070-329 80 08, lars.arling@cf.se