ePhone Internet & IP telefoni

Högsta domstolen har liksom ePhone funnit att den sk. IPRED lagen kan strida mot EU rätten. Högsta domstolen ger ePhone rätt och har beslutat att frågan om utlämnande måste prövas av EU domstolen.

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 16:16 CEST

Läs Högsta domstolens beslut i sin helhet på ePhones hemsida från och med den 16 september kl. 12.00, www.ephone.se.

Den så kallade IPRED-lagen trädde i kraft 1 april 2009 och kan ge rättighetshavare rätt att genom domstol få ut uppgifter om misstänkta fildelare. Fem ljudboksförlag lämnade samma dag in en ansökan hos Solna tingsrätt om att ePhone skulle tvingas lämna ut uppgifter om en av bolagets kunder. I juni slog tingsrätten fast att ePhone måste lämna ut uppgifter till ljudboksförlagen om vem som stod bakom en server där 27 ljudböcker ska ha gjorts tillgängliga.  

Efter Solna tingsrätt beslut gjorde ePhone en juridisk utvärdering tillsammans med bolagets ombud på Wistrands Advokatbyrå och beslöt att överklaga till Svea hovrätt.

Skyddet av den personliga integriteten på Internet värderas högt av ePhone – därför valde man att ifrågasatta om IPRED lagen verkligen är förenlig med EU rätten.

Hovrätten gick sedan på ePhones linje när de ansåg att Ljudboksförlagens bevisning inte räckte. Uppgifterna behövde inte lämnas ut. Ljudboksförlagen överklagade sedan till Högsta domstolen som nu alltså fattat det historiska beslutet att IPRED-lagen nu ska lämnas till förhandsavgörande av EU domstolen.   

- Vi tycker att Högsta domstolen resonerar på ett klokt och ansvarsfullt sätt i det första IPRED-målet, säger Bo Wigstrand på ePhone. Vi på ePhone har i alla instanser hävdat att IPRED lagen strider mot det integritetsskydd som alla EU innevånare ska garanteras. Nu har Högsta domstolen gett oss rätt. ePhone ser det som en viktig fråga för skyddet av den personliga integriteten på Internet. Våra kunder kan och ska känna sig trygga med ePhone som IP telefoni- och Internetleverantör. I slutändan kan ePhones försvar bidra till att skapa ett tryggare Internet för 500 miljoner EU invånare.

- Intresset för IPRED-frågan har varit stort: över 20 000 kunder och andra intresserade tyckte att vi skulle överklaga till hovrätten, vilket vi gjorde. Det här var en viktig fråga för Sveriges Internetanvändare, säger Bo Wigstrand. Vi vill tacka alla våra kunder och allmänheten för deras stöd. Våra advokater på Wistrand, Peter Helle och Magnus Moström har också gjort ett enastående arbete.

Om ePhone

ePhone är en rikstäckande svensk operatör med lång erfarenhet av att leverera IP-telefoni och bredbandstjänster. ePhone levererar IP telefoni och bredband i stadsnäten där bolaget är en marknadsledande operatör och erbjuder bredband bland annat Internet med datahastigheter upp till 100 Mbit/s. Företaget bakom varumärket ePhone är Perfect Communication AB.

 Perfect Communication är registrerad som telefoni- och Internetoperatör hos Post och Telestyrelsen och är också en fullvärdig Internetleverantör s.k. ISP.

Genom att erbjuda IP-telefoni och bredband i ett paket så får kunderna ett lägre pris, en faktura för alla tjänsterna samt en kundtjänst att kontakta

För ytterligare information

Bo Wigstrand, ePhone

Tel: 08-5010 6211

Mobil 0707-282758

e-mail: bo@ephone.se