Awapatent

Högsta domstolen nekar Twinnovation prövning av upphovsrätt

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 09:19 CEST

Högsta domstolen meddelar att de inte beviljar Twinnovation AB – där Tomas Brolin genom bolag är delägare – prövningstillstånd för deras överklagande av Svea hovrätts dom i tvisten med Doppio International AB. Beslutet har stor betydelse för svensk rättspraxis inom upphovsrätt. Awapatent representerar Doppio International AB.

– Det är nu slutligt fastställt att dammsugarmunstycket TWINNER som säljs av Twinnovation inte har de kvaliteter som krävs för att få upphovsrättsligt skydd som ett alster av brukskonst. Tillsammans med Högsta domstolens dom i Maglite-målet från 2009 ger hovrättens dom god vägledning inom rättsområdet, säger Robin Berzelius, jurist på Awapatent och Doppio Internationals ombud.

Högsta domstolens beslut innebär även att domstolen inte kommer att ompröva tingsrättens och hovrättens bedömning att bortse helt från ett utlåtande från Svensk Forms Opinionsnämnd. Utlåtandet var till Twinnovations fördel.

– Beslutet visar risken med att i enpartsärende ansöka om utlåtande från Svensk Forms Opinionsnämnd, om man inte säkerställer att ansökan är saklig, korrekt och objektiv. Annars kan det leda till att domstolen bedömer bevisvärdet av utlåtandet som obefintligt. Samtidigt understryker målet vikten av att som motpart kunna granska underlaget som legat till grund för ett utlåtande från opinionsnämnden, säger Robin Berzelius.

Hovrättsdomen som Högsta domstolen nu fastställer är ett nyckelavgörande i en konflikt som pågått sedan 2005 där Twinnovation stämt Doppio International AB, enskilda medlemmar i familjen Torgilsman och andra involverade företag i flera olika rättsinstanser. Stämningarna rör Doppio Internationals rätt att kommersiellt använda ett antal utformningar av dammsugarmunstycken.

– HD:s beslut visar än en gång att Doppio International och våra kunder agerat på korrekt sätt. Vi kan nu med full kraft ägna oss åt att få ut våra produkter på marknaden, säger Bertil Torgilsman, delägare i Doppio International.

För ytterligare information:
• Robin Berzelius, jurist Awapatent AB, tel. 0708-30 57 87, robin.berzelius@awapatent.com
• Bertil Torgilsman, delägare Doppio International, tel. 0706-87 59 81, bertil.torgilsman@suramagnets.se
• Birgitta von Friesendorff, kommunikationschef Awapatent AB, tel. 0706-38 91 96, birgitta.von.friesendorff@awapatent.com

Övrig pressinformation gällande Awapatent finns här.  

Awapatent är ett av Europas ledande konsultföretag inom immaterialrätt. Vi hjälper våra kunder att göra affärer av sina idéer och innovationer genom att kombinera affärsförståelse med juridisk och teknisk expertis.

Vi har djup kompetens inom patentfrågor, design- och varumärkesskydd, marknadsrätt, tvister, avtal och riskanalyser. Våra kunder finns i hela världen och inkluderar bland annat ägarna till många av världens mest värdefulla varumärken och patentportföljer.

Awapatent har drygt 300 medarbetare i Sverige, Danmark och Tyskland. Företaget grundades 1897 och hade 2009 en omsättning på 521,5 miljoner kronor.