Banverket

Högsta Domstolen prövar inte tunnelbygget genom Hallandsås

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 18:08 CET

Högsta Domstolen meddelade idag på eftermiddagen att man inte beviljar ett så kallat prövningstillstånd för tunnelbygget genom Hallandås. Detta innebär att målet inte kommer tas upp och att den dom Miljööverdomstolen avkunnade tidigare i år kvarstår.

- Vi har känt oss trygga i att både miljödomstolen och miljööverdomstolen kommit till samma slutsatser i sina tidigare domar men det är naturligtvis mycket positivt för projektet att Högsta Domstolen slutligt avgjort frågan, som nu är prövad av alla rättsliga instanser, säger Christer Möller, projektchef, Banverket.

Högsta domstolen beslut föranleddes av att 16 boende kring tunnelbygget genom Hallandås överklagat Miljööverdomstolens beslut.

Miljööverdomstolens dom som nu gäller ger Banverket tillstånd att släppa ut 100 liter grundvatten per sekund som ett rullande månadsmedelvärde. I domen anges också ett antal villkor för hur verksamheten får ske.

Bakgrund
I juni 2001 lämnar Banverket in ansökan hos Miljödomstolen om ökad grundvattenbortledning, 100 liter/sekund som ett månadsmedelvärde, under byggtiden av tunnlarna genom Hallandsås. I april 2002 hölls en huvudförhandling i Miljödomstolen. Domstolen begärde efter förhandlingen in kompletteringar av Banverket och kallade till en fortsatt huvudförhandling november 2002.
I februari 2003 meddelades i domen från Miljödomstolen att man beviljade Banverkets ansökan. Denna dom överklagades sedan till den högre instansen, Miljööverdomstolen, som tog upp fallet i en huvudförhand-ling under september i år.
Den 17 oktober kom beslut från Miljööverdomstolen att Miljödomstolens dom står fast, men med några smärre justeringar. Denna dom överklagades till Högsta domstolen som idag beslutade att inte ta upp målet.

Kontakta:

Christer Möller
Projektchef
0431 - 44 20 74
0705 - 33 77 60

Ulf Angberg
Informatör
0431 - 44 21 92
070 - 224 21 92