Konsumentverket

Högsta domstolen tar upp KO:s fall mot Ryanair

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 14:42 CEST

Tvisten mellan Ryanair och det par som KO företräder har pågått i flera år. Den inställda flygningen som tvisten gäller ägde rum så tidigt som i maj 2006. Men det oklara rättsläget har gjort att fallet har bedömts på olika sätt i olika instanser. KO vann i Nyköpings tingsrätt men Svea hovrätt gick helt på Ryanairs linje och menade att paret inte rätt till ersättning från flygbolaget.

KO menar att paret har rätt till ersättning både för de utlägg de har haft på grund av det inställda flyget och en schablonersättning i enlighet med EU:s regler.

En dom i Högsta domstolen kommer att fungera som praxis för liknande fall i framtiden. KO välkomnar därför att HD nu tar upp fallet till prövning.

– Det är mycket glädjande att det nu blir klarlagt vad som gäller. Vi menar att flygpassagerare ska kunna använda samma regler om plan ställs in som om det är försenat, säger Agneta Broberg, ställföreträdande KO.


Bakgrund

Målet handlar om ett svenskt par som skulle resa med Ryanair från Bryssel till Stockholm i maj 2006. Strax före hemresan fick paret veta att deras flyg var inställt och att de kunde få plats på ett annat flyg först två dagar senare.
 
Paret fick tillbaka pengarna för sina biljetter, 322 kronor, men fick i övrigt ingen kompensation. De blev inte heller erbjudna mat och hotellrum. Paret kunde inte vänta på flyget två dagar senare utan betalade hemresan med taxi, tåg och hyrbil, ur egen ficka. Den kostnaden vill paret ha ersättning för av Ryanair.
 
Konsumentombudsmannen företräder paret som så kallat KO-biträde. Nyköpings tingsrätt dömde till KO:s fördel i mars 2009. Domen överklagades till Svea hovrätt som dömde till Ryanairs fördel i maj 2010. KO överklagade hovrättsdomen till Högsta domstolen som nu beviljat prövningstillstånd.

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket finns i Karlstad där cirka 120 personer arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av våra områden. Vi utbildar också kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Dessutom bevakar vi konsumenternas intressen inom EU. En annan central uppgift är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna på vår webbplats www.konsumentverket.se.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge alla lika möjligheter.