Centrala Studiestödsnämnden, CSN

Högsta studielånen i storstäderna

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 08:49 CET

Stockholmarna har återigen de högsta studielånen i Sverige. Lägsta skuldnivån finns i Jönköpings län. I januari får drygt 1,4 miljoner personer besked om deras studielån och vad som ska betalas.

De högsta genomsnittsskulderna för studielånen finns i storstadslänen. Stockholms län toppar listan. Därefter kommer Uppsala, Skåne och Västra Götalands län. Lägst skuldnivå har låntagarna i Jönköpings, Dalarnas och Gävleborgs län.
Under den här månaden får drygt 1,4 miljoner personer besked om nivån på studielånen eller hur mycket de ska betala 2010. Totalt är låntagarna skyldiga svenska staten cirka 183 miljarder kronor.

Trendbrott 2009
Fram till 2009 hade antalet personer som tog studielån minskat i fyra års tid. Förra året skedde ett trendbrott. Då ökade antalet personer som tog studielån med åtta procent, eller 22 000 personer.
- Det hänger ihop med lågkonjunkturen och att regeringen tillsatt fler utbildningsplatser. Våra prognoser tyder på att trycket kommer att vara fortsatt högt i år, säger Magnus Forss, chef vi statistik- och utvärderingsenheten vid CSN.
Vanligtvis brukar CSN:s kunder betala in sina pengar kvartalsvis. Har man blivit arbetslös och fått en betydligt lägre inkomst finns möjligheten att få nedsättning av årsbeloppet.

Fler med nedsättning
Under 2009 fick fyra procent fler, cirka 4 000 personer, nedsättning jämfört med året innan.
- Det är viktigt att höra av sig så fort som möjligt ifall man inte klarar av sina inbetalningar. Då är det oftast lättare att lösa situationen än i ett senare läge, säger Magnus Forss.
Från och med i november erbjuder CSN kunderna att betala med e-faktura, sedan dess har 48 000 personer börjat använda möjligheten. CSN har hittills i år skickat ut cirka 350 000 årsbesked och betalningsplaner elektroniskt.

För mer information: Magnus Forss, chef för utvärderings- och statistikenheten, 060-186219, 070-5674127.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare, 060-186155, 076-1196551.


Genomsnittliga studielånen i kronor per person och län den 1 januari 2010

1. Stockholm 142 116
2. Uppsala 139 568
3. Skåne 133 570
4. Västra Götaland 127 889
5. Västerbotten 126 064
6. Östergötland 119 819
7. Gotland 118 928
8. Halland 117 830
9. Västmanland 115 173
10 Kronoberg 114 759
11 Norrbotten 114 403
12 Örebro 113 812
13 Södermanland 112 772
14 Jämtland 112 093
15 Värmland 111 930
16 Blekinge 110 903
17 Västernorrland 109 328
18 Kalmar 108 896
19 Dalarna 107 722
20 Gävleborg 107 231
21 Jönköping 106 299

Hela landet 127 374
Utlandsbosatta 183 202
Alla låntagare 130 048