Landstinget Gävleborg

Högt betyg för Sjukvårdsrådgivningen

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 14:55 CEST

Sjukvårdsrådgivningen har ökat tillgängligheten till hälso- och sjukvården bland befolkningen och rådgivningen får ett mycket högt betyg. Det visar den utvärdering som genomförts.

– Det här är oerhört glädjande, säger verksamhetschefen Iréne Ferm. Det är positivt att befolkningen har ett sådant förtroende för verksamheten, trots inkörningsproblem och periodvis långa väntetider.

Sjukvårdsrådgivningen - SVR - har sedan starten i september förra året brottats med tekniska bekymmer och personalbrist. Trots detta har så väl personalen som verksamhetschefen Iréne Ferm känt rådgivningens oerhörda betydelse bland befolkningen. Den utvärdering som nu presenteras är ett kvitto på detta.

Sammanlagt 300 personer har tillfrågats om sin inställning till de råd som getts, om bemötande, om väntetider, om alternativ rådgivning etc.

Bra bemötande
SVR som geografiskt är placerad i Bollnäs har ett 30-tal anställda. De sjuksköterskor som dygnet runt ger råd i vårdfrågor har lång yrkeserfarenhet.

SVR har upprepade gånger fått kritik för långa väntetider. I undersökningen framgår att 40 procent ansåg att de kom fram direkt. Något fler - 43 procent - att de väntat en stund och endast 11 procent att de väntat länge.
De flesta följde de råd de råd sjuksköterskan gav. Merparten – det vill säga 98 procent – ansåg också att de fått ett bra bemötande av SRV.

– Det här visar att vi har ett stort förtroende och att befolkningen anser att vi håller hög kvalitet, framhåller Iréne Ferm.

Ringer SVR först
Merparten av de tillfrågade eller 87 procent ringde först till SVR innan man kontaktat annan vårdgivare. SVR har på kort tid blivit ett begrepp bland länets invånare som man i första hand vänder sig till när det gäller råd i vårdfrågor.

– Vi känner att vi bidragit till att öka tillgängligheten och att befolkningen har stort förtroende för oss, poängterar verksamhetschefen Iréne Ferm.