Investment AB Öresund

Högt deltagande i Öresunds erbjudande att courtagefritt köpa eller sälja aktier

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 14:15 CEST

Investment AB Öresund (publ):s ("Öresund") aktieägare har erbjudits möjlighet att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att aktieägaren skall uppnå ett innehav motsvarande jämna börsposter. Anslutningen i erbjudandet blev hög, över 11.000 aktieägare av totalt 27.700 anmälde sig för köp eller försäljning. Sammantaget resulterade anmälningarna i nettoköp av 132.000 aktier. Av anmälningarna avsåg 5.900 försäljningar och 5.300 köp. Försäljningarna medför att antalet ägare i Öresund reduceras, vilket minskar bolagets förvaltningskostnader.

"Det är mycket positivt att anslutningen blev så hög, drygt 40 procent av Öresunds aktieägare deltog i erbjudandet. Dessutom är det glädjande att över 5.000 ägare tog chansen att öka sitt innehav av Öresundaktier. Vi är glada för detta förtroende och lovar våra aktieägare att, som alltid, göra vårt bästa för att leva upp till deras förväntningar." säger Öresunds VD Mats Qviberg i en kommentar.

Stockholm den 7 oktober 2004

Mats Qviberg
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00.