Gislaveds kommun

Högt eller lågt i tak, nytt eller gammalt? Arkitekturpris 2006

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 14:21 CET

Gislaveds kommuns utmärkelse för god arkitektur delas för andra gången ut 2006. Bygg- och miljönämnden beslutade att Villa Henningsson, en privatvilla får kommunens utmärkelse för god arkitektur 2006. Stebro Plast i Broaryd tilldelas ett hedersomnämnande.

Priset delas ut på kommunfullmäktigesammanträdet i december i samband med övriga stipendier och priser som kommunen har. Bronsplaketten, som är priset, fästs på aktuell byggnad eller motsvarande, är formgivet av Gislavedsbördige designern inredningsarkitekt SIR/MSA Olle Andersson.


Pristagare
Villa Henningsson, Fållinge.
Byggherre: Andreas och Anna Henningsson
Arkitekt: Byggdesign Ehrling Gustafsson
Motivering: Den nybyggda privatvillan i Fållinge utgör ett mycket gott exempel på hur man kan förhålla sig till lokal byggnadstradition men med ett modernt uttryck. Placeringen i landskapet är gjord med stor hänsyn tagen till ekskogen och platsens naturliga förutsättningar. En lätt förskjutning i byggnadskroppen tillsammans med annorlunda fönstersättning bidrar till det moderna uttrycket. Villan står på ett bra sätt med en fot i traditionen och en i samtiden."

Hedersomnämnande
Byggherre: Stebro Plast, Broaryd
Arkitekt: Byggdesign Ehrling Gustafsson
Motivering: "Nybyggnationen av lokaler för Stebro Plast har gjorts på ett mycket tilltalande sätt och för industribyggnader med en ovanligt stor omsorg i detaljerna. Särskilt det uppglasade hörnet tillför byggnaden kvaliteter som i sin helhet skapar ett för Broaryd nytt och viktigt landmärke mot väg 153."

Kriterier för Arkitekturpriset
Utmärkelsen är till för att belöna värdefulla insatser för god arkitektur inom kommunen och kan delas ut till nybyggnad eller ett väl genomfört restaurerings- eller ombyggnadsprojekt där bearbetning och tillägg tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska kvaliteter till en helhet med bevarande av byggnadsverkets kulturhistoriska värde. Utmärkelsen kan också tilldelas ett bidrag till en god samhälls- eller landskapsbild samt parker och andra anläggningar som förskönar kommunen. Priset består av en bronsplakett samt diplom. Bygg- och miljönämnden har 2006 beslutat att utöver arkitekturpriset också dela ut ett hedersomnämnande.