Region Örebro län

Högt förtroende för hälso- och sjukvården i Örebro län

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2019 10:06 CET

Förtroendet för hälso- och sjukvården i länet är högt, bland det högsta i landet, och de allra flesta länsinvånare anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver.

Det visar den nationella befolkningsundersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018 som besvarats av cirka 41 000 personer i Sverige, varav cirka 1 000 personer i Örebro län.

Närmare 7 av 10 invånare anser att de har ett stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i Örebro län. Det är ett resultat som är högre än riksgenomsnittet, och som placerar Region Örebro län på tredje plats i den nationella sammanställningen.

När det gäller tillgången till hälso- och sjukvården säger sig drygt 8 av 10 länsinvånare vara nöjda med den. Det är ett resultat som står sig väl i jämförelse med övriga Sverige, och Region Örebro län placerar sig även i topp av denna kategori.

- Det är glädjande att vi också i år får besked från länets invånare om att de allra flesta anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver, och att de känner förtroende för vår verksamhet. Att vi som organisation kan erbjuda en jämlik och nära vård av hög kvalitet är oerhört viktigt, och något vi ständigt arbetar hårt för att uppnå, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Förtroende för råd och information via 1177 på telefon och webb

När det kommer till 1177 Vårdguidens e-tjänster är det förtroende som invånarna i Örebro län känner för dessa det högsta i landet.

Vidare uppger merparten av länets invånare att de har ett stort eller ganska stort förtroende för 1177 Vårdguidens råd om hälsa och vård via telefon. Samma sak gäller för 1177.se, det vill säga information och råd via webben. I båda fallen placerar sig Region Örebro län över genomsnittet för riket.

Signaler att ta på allvar

Det finns dock utmaningar att ta tag i. Till exempel visar en jämförelse med 2017 års upplaga av Hälso- och sjukvårdsbarometern att acceptansen för väntetiderna i vården sjunkit något, även om Örebro läns värde överstiger riksgenomsnittet också i denna kategori.

- Trots att de flesta av länets invånare anser att de har tillgång till den vård de behöver så har andelen som anser att väntetiderna är rimliga sjunkit sedan i fjol. Och vi har för långa väntetider inom vissa områden i vården. Vi måste fortsätta ta den frågan på stort allvar och jobba för att skapa förutsättningar för ett effektivare arbete, säger Karin Sundin.

Fakta om Hälso- och sjukvårdsbarometern

  • Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som ska fånga befolkningens syn på svensk hälso- och sjukvård.
  • Undersökningen genomfördes under perioden april-maj samt oktober-november 2018.
    Totalt 41 090 personer över hela landet har svarat på enkäten.
  • Undersökningsföretaget CMA Research/Origo Group har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
  • Hälso- och sjukvårdsbarometern har genomförts årligen sedan 2016.

Mer information

Ta del av Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018 via Sveriges Kommuner och Landstings webbplats.

Kontakt

Karin Sundin, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvården, telefon: 072-142 06 20

Carina Persson, epidemiolog Region Örebro län, telefon: 072-742 74 82

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.