Lunds universitet

Högt söktryck till ny MR-utbildning i Lund

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 11:58 CEST

Mer än 400 studenter har sökt den nya flervetenskapliga utbildningen i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Det höga söktrycket fick kursledningen att öka antalet platser från 30 till 50. Utbildningen invigdes den 9 september Då medverkade bland andra Lena Hjelm-Wallén som under sin tid som utrikesminister ofta kom i kontakt med MR-frågor i olika delar av världen.

Sverige har antagit en nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter och det kommer att krävas kompetens inom många områden för att omsätta denna plan i praktiken. Det var ett av flera skäl för LU att i likhet med flera andra högskolor satsar på utbildning i mänskliga rättigheter. Ämnet lockar studenter och de akademiska förutsättningarna i Lund är goda.

- Eftersom vi har Raoul Wallenberg institutet i Lund med internationellt erkänd expertis och ett av Europas bästa bibliotek inom MR-området var det naturligt att bygga upp en ny utbildning här, säger Dan-Erik Andersson som är utbildningsansvarig.

- Det nya med vår utbildning är att den är flervetenskaplig och att den vänder sig till studenter från många områden. Vi räknar med att ha både jurister, samhällsvetare, humanister, teologer, medicinare och teknologer bland studenterna. Utbildningen kräver inga förkunskaper i juridik men de sökande ska ha tagit 20 poäng i något ämne.
Utbildningen hör organisatoriskt hemma inom CTR, Centrum för teologi och religionsvetenskap, och i styrgruppen är fyra fakulteter representerade. Kim Salomon, professor i historia, är ordförande. För att utbildningen verkligen ska bli gränsöverskridande har lärarna från de olika ämnena/fakulteterna haft miniutbildning för varandra.
Under hösten ges den första 20-poängskursen och lärarna planerar också en 40-poängskurs som man räknar ge under våren.

Rektor Göran Bexell tog initiativ till utbildningen då han var ordförande i styrelsen för HT-området.. Han är glad att den nu kommer igång och säger att det är en stor tillgång för LU att kunna ge en utbildning i mänskliga rättigheter också för icke-jurister.