Skogsindustrierna

Högt tempo i den svenska skogsindustrin

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 13:10 CEST

Massapriset ligger nära rekordnivå och massalagren hos producenter och konsumenter, globalt och i Sverige, har fortsatt en låg nivå. Det framgår av Skogsindustriernas kvartalsrapport.

Därtill redogör kvartalsrapporten för det goda orderläget för massa- och pappersindustrin. Men också den något svagare ordersituationen för sågverksindustrin. Råvarupriserna pressar marginalerna för en del produkter. Sammanlagt har värdet av skogsindustriexporten stigit med två procent första halvåret 2010.

- I stort är det ett bra läge i skogsindustrin. Marknaden för trävaror och massa är stark, och läget för flertalet produkter i pappersindustrin har förbättrats under första halvåret, säger Marianne Svensén, branschekonom, Skogsindustrierna.

Rapporten har även ett särskilt fokus på Kina, där potentialen är stor. Kina har i stort sett tiofaldigat sin trävaruimport sedan år 2000. Kina har också byggt ut den egna kapaciteten ordentligt. Den kinesiska pappersproduktionen har nästan trefaldigats på tio år och Kina har gått om USA som världens största papperstillverkare.

Mer information om läget för skogsindustrin finns nu att tillgå i kvartalsrapporten för andra kvartalet 2010 från Skogsindustrierna. I kvartalsrapporten, ”Så går det för skogsindustrin” www.skogsindustrierna.org/Sa_gar_det_for_skogsindustrin, presenteras det samlade läget och utvecklingen för skogsindustrin och dess delbranscher sågverks-, massa- och pappersindustrin.
Informationen baseras på officiell statistik och på Skogsindustriernas statistik. Rapporten kommer att komma ut fyra gånger om året.

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsnäringen sysselsätter direkt drygt 80 000 personer och exporterade för 123 miljarder kronor (2009).

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 00, www.skogsindustrierna.org