Sveaskog

Högt tempo med lokala resurser i stormarbetet

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 10:50 CET

Sveaskog håller högt tempo i upparbetningen efter stormen Per. Det visar en uppföljning av fyra veckors intensivt arbete i Götaland och Bergslagen. Målsättningen att få ut barkborreangripna träd till den 15 maj och stormfällda träd ur skogen till den 15 juni är inom räckhåll.

– Totalt arbetar nu 270 personer för Sveaskog med inventering, planering, rotkapning, upparbetning och transport ut till bilväg. Merparten av maskinlagen är lokala. Vi prioriterar säkerheten för medarbetare och inledde därför upparbetningen med praktiska arbetsmiljöutbildningar, berättar Fredrik Klang, produktionsansvarig på Sveaskog i Götaland.

Drygt en halv miljon kubikmeter skog på Sveaskogs mark har stormfällts under januari 2007. I Götaland har drygt 420 000 m3 skog fällts och ytterligare 70 000 m3 är barkborreangripen. I Bergslagen har upp emot 170 000 m3 fällts och merparten av de stormdrabbade områdena har inventerats med helikopter.

– Att söka upp och avverka skog som är angripen av granbarkborre är viktigt för att hejda angreppen. Sökandet är tidsödande på grund av snön, men det genomförs systematiskt och noggrant, säger Hans Welff som är produktionsansvarig i Bergslagen.

Parallellt med upparbetningen av den skadade skogen pågår ett intensivt arbete med att fullfölja virkesleveranserna till såväl sågverk, pappers- och massaindustri, som biobränslekunder.

Inom kort kommer Sveaskog att gå ut med skriftlig information till de privata skogsägare som är virkesleverantörer till företaget. Informationen kommer att innehålla fakta dels om granbarkborreproblematiken, dels om vilka tjänster Sveaskog erbjuder när det gäller upparbetning av skadad skog på skogsägarnas marker.


För mer information kontakta:
Fredrik Klang, områdes- och produktionsansvarig Sveaskog Götaland, tel 070-697 0377
Hans Welff, produktionsansvarig Sveaskog Bergslagen, tel 019-19 95 36
Linda Andersson, informationschef Sveaskog, tel 08-655 91 06, 070-872 22 05