Landstinget Halland

Högtryck inom akutsjukvården i sommar

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 11:25 CEST

Landstinget i Halland har en god beredskap för att kunna ta hand om de patienter som behöver akut sjukvård i sommar. I Varberg och Falkenberg finns speciella turist-mottagningar och jourcentralen i Halmstad har utökade öppettider. Sjukhusens akutmottagningar har en bra bemanning.

För att de ordinarie medarbetarna ska kunna ta ut sin semester har landstinget anställt många semestervikarier. På länets två sjukhus handlar det till exempel om sammanlagt 300 vikarier inom vårdyrkena. Rekryteringsarbetet har gått bra, vilket innebär att de allra flesta kan ta ut sin sommarsemester. Dessutom har vården dragit ner på den planerade verksamheten. På sjukhusen innebär detta till exempel att endast akuta operationer genomförs under semesterperioden. Följden blir också att en del avdelningar och mottagningar kan stänga helt eller delvis under några veckor.

Men det finns avdelningar som inte kan dra ner på sin bemanning under sommaren. Ett exempel är förlossnings- och BB-avdelningarna i Halmstad och Varberg. Liksom tidigare somrar beräknas antalet förlossningar öka då många föräldrar från andra delar av Sverige väljer att föda barn i Halland.

Turistmottagningar
Samma sak gäller för den akuta sjukvården. Eftersom Halland är ett stort turistlän ökar trycket på akutmottagningarna och vårdcentralerna.
I Varberg och Falkenberg finns speciella turistmottagningar, och i Halmstad har jourcentralen utökad öppettid under den mest hektiska perioden. Många vårdcentraler och reducerar sitt öppethållande något under sommaren. Samma sak gäller för folktandvården.

Sjukvårdsupplysningen ger råd
Akutmottagningarna i Halmstad kommer att ha en viss förstärkning under sommaren och akutmottagningen i Varberg har en bra läkarbemanning tack vare akutläkarna.
- Men trots den goda beredskapen på akutmottagningen sommartid innebär de stora turistströmmarna en hård belastning som kan leda till långa väntetider för patienter som inte är allvarligt sjuka, framhåller Birgitta Bartholdson, verksamhetschef på akutkliniken i Varberg.
Hon rekommenderar därför att man alltid ringer Sjukvårdsupplysningen, på telefon 0771-299 299, innan man vänder sig till en vårdcentral eller sjukhuset.


För mer information:
Lasse Nyman, informatör på landstingets kansli, tel: 035-13 48 44

Det händer mycket inom Landstinget Halland även under sommaren. Vill ni ha reportagetips eller tips om kontaktpersoner i sommar är ni välkomna att vända er till informationsavdelningen på Landstingets kansli, telefon 035-13 48 00.