Centrala Studiestödsnämnden, CSN

Högtryck inom studiestödet

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 09:55 CEST

Drygt 30 000 fler studerande fick studiemedel första halvåret 2010 jämfört med samma period 2009. Det motsvarade en ökning med tio procent, visar ny statistik från CSN.

Mellan 2008 och 2009 ökade utbetalningarna av studiemedel kraftigt. Den trenden ser ut att fortsätta under 2010. Hittills i år har CSN fått in drygt 39 000 fler ansökningar än motsvarande period förra året.
Under första halvåret ökade utbetalningarna med 1,3 miljarder kronor jämfört med samma period året före. Under hösten har antalet ansökningar börjat plana ut.
- Enligt våra prognoser är toppen nådd nu för inkommande ansökningar. Nu tror vi att vi kommer att gå ner på mer normala nivåer igen, säger Hans Thollén operativt ansvarig vid CSN.

Tolv dagars handläggningstid

De flesta får sitt beslut inom tre veckor, vilket är CSN:s mål. Den genomsnittliga handläggningstiden för ett studiemedelsärende sett till hela året är tolv dagar.
Ansökningar som kommer in via webbplatsen handläggs maskinellt. Det innebär att den sökande kan få ett beslut snabbt. Men det förutsätter att ansökan är rätt ifylld, annars faller den ut till manuell handläggning.
- Ju fler ansökningar vi kan handlägga maskinellt, desto snabbare kan alla få sina beslut, säger Hans Thollén.
De här veckorna är det många som ringer och e-postar till CSN. De som ringde i förra veckan fick i genomsnitt vänta drygt två minuter innan de kom fram till en handläggare.

Praktiska problem
Från och med den 1 juli införde riksdagen tuffare resultatkrav för studerande som vill ha nya studiemedel. De nya reglerna innebär att CSN strikt ska pröva historiska studieresultat när nya studiemedel beviljas.
- Följden har blivit att vi nu i vissa fall får utreda studier som ligger mycket långt tillbaka, över tio år, när vi ska fatta våra beslut. Det ställer till praktiska problem för den studerande, CSN och läroanstalterna, säger Åke Svensson, chef för CSN:s rättsavdelning.
CSN har nu skickat en skrivelse till utbildningsdepartementet där följderna av de nya reglerna beskrivs.

För mer information: Hans Thollén, operativt ansvarig vid CSN, 070-3983790.
Åke Svensson, chef för CSN:s rättsavdelning, 070-2120097.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare vid CSN, 076-1196551.