Hagfors kommun

HÖGTRYCK INOM TURISTNÄRINGEN I HAGFORS KOMMUN

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 14:07 CEST

Sommaren har varit framgångsrik för turistnäringen i Hagfors Kommun. Den
trafikmätning som genomfördes inom ramarna av Klarälvsprojektet längs
riksväg 62 och på Hammarö visar att Hagfors Kommun är den kommun där störst
andel utländska personfordon passerar.

- Enligt den trafikmätning som genomfördes under en av sommarens
högsäsongsveckor, vecka 29, så har närmare 40% av alla utländska
personfordon som färdats längs riksväg 62 eller på Hammarö under den
aktuella mättiden passerat Hagfors kommun, säger Annika Hansson,
Klarälvsprojektet.

Bilden av den täta turistströmmen bekräftas även av företagen inom
turistnäringen som vittnar om en markant ökning av turister i kommunen under
sommaren.

- Eftersom jag äger butiker i både Sunne och Hagfors kan jag se att
sommarhandeln i Hagfors gått ikapp och kanske till och med förbi Sunne.
Detta trots att Sunne fortsatt visar på bra sommarförsäljning, säger
Hans-Göran Lundquist butiksägare inom elektronikkedjan Expert.

- Det har varit oerhört mycket utländska gäster i Hagfors i sommar, men jag
märker att även fler besökare från Värmland gör dagsturer till Hagfors, till
och med Karlstadsborna börjar leta sig till Hagfors, säger Marie Danielsson
på Madson i Hagfors.

- På fredagarna så brukar vi normalt under högsäsong ta in 10 containrar med
varor, i sommar när det var som värst var vi uppe i 18. Trots att vi nyligen
byggt ut så var det ändå kaos och alldeles för trångt, säger Ulrika Persson
Åhström vid Åhströms Livs i Råda.

- Vi har haft fullbelagt hela sommaren, det är nästan skönt att det börjar
lugna ner sig nu. Vi har jobbat både natt och dag i sommar säger Trees van
Alphen vid Rådastrands Camping.

Hagfors kommun ser glädjande på denna utveckling och undersöker nu
möjligheten att förbättra turistnäringens strategiska hantering inom
kommunen.

- Turistnäringen är en viktig del av vårt näringsliv som har bra
förutsättningar för fortsatt tillväxt i Hagfors kommun. Vi har mycket kvar
att utveckla och jag märker att företagen är sugna på att leta nya sätt att
samarbeta och växa tillsammans. Näringen är dock komplex där flera branscher
måste samarbeta tätt tillsammans för att skapa en helhet, där har vi mycket
kvar att jobba på. Det bästa med näringen är att när den växer så skapas
också arbetstillfällen. Turistnäringen i Sverige har växt från 100 000
helårsverken till 150 000 helårsverken under de senaste 10 åren, idag är den
större än skogsbruket. Dessutom är det stora exportvärden som skapas, något
som givetvis stärker både statens, regionens och kommunens ekonomier säger
Glenn Olsson utvecklingsledare på Hagfors kommun.

Det är viktigt att påpeka att Klarälvsprojektets siffror enbart visar det
aktuella värdet under mättiden och ännu inte kan användas för att jämföra
eventuella förändringar, då det är den allra första räkningen i en serie
planerade trafikmätningar. För att se förändringar i den turistiska
sommartrafiken längs riksväg 62 planerar Klarälvsprojektet att upprepat
genomföra trafikmätningen under ett par års tid.

Kontakter:
Annika Hansson, projektassistent Klarälvsprojektet, 070-662 23 89
Hans-Göran Lundquist, butiksägare Expert, 0563-120 10, 070-812 01 00
Marie Danielsson, butiksägare Madson, 0563-124 24
Ulrika Persson Åhström, ägare ICA Nära Åhströms Livs, 0563-600 65
Trees van Alphen, ägare Rådastrands Camping, 076-823 66 15, 0563-605 60