Eco Innovation AB

Högutbytesbiogas, Soldriven vattenrening eller Kvicksilverfri energisparlampa blir bästa svenska miljönyhet i augusti?

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 22:59 CEST

Vilken blir augusti månads bästa svenska miljönyhet? Eco Innovation har följt miljönyheterna. De tre bästa kommer från Cortus, Solarwave och Lightlab. De har nominerats till nätröstning om bästa svenska miljönyhet i augusti. Röstningen avslutas 19/9 kl. 20.00.

"De bästa miljönyheterna gäller innovationer som med vinstintresset kan sprida bra miljöåtgärder." Det säger Erik Sandström, VD för Eco Innovation AB som ordnar nätröstningen.

Cortus, Högutbytesbiogas, tar kontrakt på första leverans av biogas i stor skala. Det gäller ett 12-års avtal för biogas till Nordkalks Köpingfabrik. Cortus nya teknik gör att  processindustrier som kräver temperaturer över 1100 grader Celsius skulle kunna gå över till biobränsle. Tekniken ger en ren syntesgas som innehåller hela 80% av ingående biomassans energi. Det motsvarar en reduktion av koldioxidutsläppen med 70 000 ton/år vid full utbyggnad hos Nordkalk.

Solarwave, soldriven vattenrening, får delägare med pengar, Midroc New Technology AB. Investeringen kan ge stor positiv påverkan på människors levnadsvillkor. Vid en test av en soldriven vattenreningsanläggning på en skola i Kenya har inget barn eller lärare på skolan blivit magsjuk efter att ha druckit smutsigt vatten.

LightLab, KvicksilverFri energispalampa, utvecklades enligt plan första halvåret 2010. Resultat av utvecklingsprojekten är goda. Satsningen på kommersialiseringsfas har gett flera nya samarbetsavtal. De ska ge olika prototyper och produktion av plana lampor, samt i samarbete med Vattenfall resurser för att skapa en produkt som passar stora marknader. Bolaget har under det första halvåret genomfört en nyemission med teckningsoption som tillförde 24,1 MSEK.

Omröstningen har just börjat. Välkommen att skriva vad Du tycker och rösta på: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/miljonyhet-augusti

För vidare information besök Eco Innovations hemsida http://ecoinnovation.se/eller kontakta VD Erik Sandström, tel 070-2994762, erik@ecoinnovation.se.

Eco Innovation AB är ett familjeägt konsultföretag i Jönköping som registrerats 2008. Vi arbetar med EU-finansiering och Miljöinnovationer. Vi erbjuder:

  • Skräddarsydd expertkonsultation med efterföljande skriftligt förslag på val bland EU:s finansieringsprogram inklusive design av ansökan vad gäller inriktning och sammansättning av partnerskap.
  • Stöd vid utveckling av projektansökningar till nationella och internationella program för EU-finansiering. Stöd erbjuds bara om ansökansarbetet är väl förankrat hos den ansökande organisationen och denna engagerar sig i utarbetandet av ansökan.
  • Utbildning om EU-finansiering och konferenser för ledare av internationella projekt.
  • Föreläsningar, presentationer, artiklar eller krönikor om EU-finansiering eller miljöinnovationer.
  • Annonser och förbetalda inlägg på sajten MILJÖINNOVATION OCH EU-BIDRAG.

Vill Du veta mer, se vår hemsida: http://ecoinnovation.se

Intresserad av samarbete: Kontakta gärna direkt, telefon 070-299 47 62, E-post: erik@ecoinnovation.se

Erik Sandström, Eco Innovation AB, SCIENCE PARK, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping