Leventa AB

Höj din emotionella intelligens genom att sänka den djupt under ytan

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2012 06:30 CET

Det räcker inte med skyghöga poäng på ett IQ-test för att bli framgångsrik. En person kan ha hög IQ men har svårt att hantera folk på ett bra sätt, blir inte omtyckt och förstår inte varför. Du kan träna upp och utveckla din emotionella intelligens och det har ingen betydelse hur gammal du är. Leventa och Sällma guidar dig igenom en serie artiklar om EQ och hur du kan träna upp det.

Emotionell intelligens, EI är inget nytt påhitt. Redan på 1920-talet pratade Edward Thorndike om social intelligens och skaparen av vår tids mest omfattande IQ-tester (WAIS, WISC, WPPSI), David Wechsler, menade att vi inte till fullo kan förstå intelligens förrän vi förstår icke-intellektuella faktorer.

EI kan enkelt förklaras som människans förmåga att anpassa sitt beteende till den rådande situationen. Faktorer som att hantera och styra känslor, målfokusering, drivkraft och uthållighet vet vi är extremt viktiga för att lyckas såväl privat som i arbetslivet. De går inte att mäta med varken intelligenstester eller personlighetstester.

Du har säkert varit med om situationer när du har bytt miljö som ny skola eller en ny arbetsplats. I flera fall har du valt att inte vara likadan som du var i den förra miljön. Exempelvis kan du ha varit tyst och tillbakadragen men bestämmer dig för att på den nya skolan eller arbetsplatsen faktiskt ha fler vänner och finnas i större sociala sammanhang. Att gå emot vad som ”känns bäst” för att få något annat är ett tydligt exempel på vad emotionell intelligens faktiskt handlar om.

EQ kan inte ersätta IQ men de båda begreppen kan användas sida vid sida. Historien kryllar av framgångsrika män och kvinnor som gjorde dåligt ifrån sig i skolan. Så vad fick de att lyckas? Jo, de kunde leva i samklang med omgivningen, läsa av situationer och knyta an till andra. Samtidigt behöll de kontrollen över sina egna liv.

Vi vet också att affärer avgörs mer av relationen och tilltron mellan köpare och säljare än av teknisk fakta och kunskap. Faktum är att hela 2/3 av din produktivitet beror på emotionell intelligens jämfört med tekniskt kunnande som står för 1/3. En studie på 130 chefer visade att ju bättre de var på att hantera sina känslor desto mer ville andra individer umgås med dem.

Leventa och Sällma startar nu kurser i Emotionell Intelligens. Genom att kombinera ingenjörserfarenhet och mentala kommunikationsverktyg med psykologisk kunskap erbjuder vi bland annat ingenjör och tekniker möjligheten att vässa sin sociala förmåga ytterligare några nivåer.  

EI-kurserna kommer vi att fokusera på tre av de viktigaste sociala kompetenserna:

  • Relationssfären
  • Anpassningssfären
  • Humörsfären

Genom att kunna förstå, ha koll på och kunna hantera de tre viktigaste kompetenserna kan vi snabbt hjälpa dig till bättre resultat på jobbet och i livet.

Kurstillfälle 1 - Stockholm

3-4 april 2012 – anmälan senast 27 mars

Kurstillfälle 2 - Stockholm

10-11 maj - 2012 - anmälan senast 4 maj

Vi kan ta 6 - 20 deltagare per kurstillfälle.

För mer information öppna denna länk. Om du vill ringa oss för anmälan så blir vi glada - eller varmt välkommen att kontakta Kinga.lundblad@leventa.se eller Mattias.strandberg@sallma.se  per mail både för anmälan och frågor.

Leventa utvecklar starkare ledare, medarbetare och företag. Vi gör det bl.a. genom att skapa och förstärka er företagskultur och de gemensamma värderingar som håller ihop organisationen inifrån. Vi gör det genom att förbättra kommunikationen inom era processer, strategier och samarbeten. För just den bransch ni arbetar inom. Och vi gör det genom att ge er alla de verktyg ni behöver för framgång, kreativitet, arbetsglädje, motivation och gemenskap.