Vänsterpartiet Malmö

Höj inte redan höga arvoden

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 14:39 CEST

Vänsterpartiet anser att Malmös heltidspolitiker redan har alltför höga arvoden och vill därför inte medverka till att ytterligare höja dem. Det riskerar att leda till ökade skillnader mellan folkvalda och väljare och är därmed också ett hot mot demokratin.

"Vi tycker att fullmäktiges modell som går ut på att höja kommunalrådsarvodena efter samma procentsats som de kommunalanställdas löner är ogenomtänkt. Kommunalpolitiker företräder alla malmöbor, dvs även arbetslösa, pensionärer, socialbidragstagare mfl och inte bara de som är anställda i kommunen.", säger Juha Jurvanen ordinarie ledamot i kommunstyrelsen

"Att höja höga arvoden med samma procentsats som kommunens lågavlönade innebär också att klyftan ständigt ökar, detta motsätter vi oss. Att man i år tar hänsyn till Kommunals särskilda avtalskonstruktion och inte höjer arvoden med lika hög procentsats som Kommunal räcker inte. Det innebär fortfarande en lönehöjning med drygt 2000 kr för kommunalråden med ökade klyftor till följd", säger Hanna Thomé ersättare i kommunstyrelsen.

Vänsterpartiet tycker att en koppling av arvodet till basbeloppet vore mer logiskt.

För mer information

Juha Jurvanen 0736122424

Anneli Philipson 0706404002

Hanna Thomé 0735850792