Almega

Höjd arbetsgivaravgift stänger ungdomar ute

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 13:00 CEST

94 procent av Sveriges småföretagare anser att de rödgrönas förslag att fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år är negativt. Var femte företagare tror att deras verksamhet skulle påverkas mycket negativt om förslaget verkställdes. Det framgår av en färsk opinionsundersökning.

Undersökningsföretaget Silentium har gjort en telefonundersökning bland 1045 småföretagare (företag med färre än 10 anställda) om konsekvenserna av en höjning av arbetsgivaravgifter för unga. 38 procent av de tillfrågade småföretagen svarade att deras verksamhet skulle påverkas ”ganska negativt” eller ”mycket negativt” om arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år fördubblades (21 procent av dessa svarade ”mycket negativt”). 

Bakgrunden till undersökningen är att de rödgröna vid en valseger vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för anställda under 26 år. Denna åtgärd kommer att innebära ökade kostnader för de arbetsgivare som valt att anställa unga med totalt 10 miljarder kronor per år. För enskilda företag eller branscher där ungas möjligheter att få jobb varit störst och där många unga är anställda skulle åtgärden innebära en kostnadschock.

94 procent av de tillfrågade småföretagen i undersökningen tyckte att förslaget att fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år var ”ganska dåligt” eller ”mycket dåligt” (75 procent svarade ”mycket dåligt”).

 – Det faktum att mer än var femte av landets småföretagare gör bedömningen att deras verksamheter skulle drabbas mycket negativt ger en fingervisning om hur allvarliga konsekvenserna kan komma att bli om förslaget genomfördes. Om småföretagen går omkull förvärras problemen med ungdomsarbetslösheten, säger Eva Östling Ollén, vd för Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.

 – De nya jobben kommer i tjänstesektorn,  där inte minst ungdomar ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, säger Jonas Milton, vd Almega. Det vore fel att stänga den dörren.

– Handeln är det första jobbet för många ungdomar. Att försämra denna möjlighet vore att förvärra ett redan idag stort problem såväl för branschen som för ungdomarna, säger Dag Klackenberg, vd Svensk Handel

Undersökningen är gjord i ett samarbete mellan Almega Tjänsteföretagen, Svensk Handel, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare och Callcenterföreningen. De tillfrågade småföretagarna finns spridda över hela landet och återfinns i de flesta branscher. 

 

För ytterligare information och kommentarer, kontakta:

Eva Östling Ollén
vd SHR
070-387 19 00

Jonas Milton
vd Almega
070-345 69 74

Dag Klackenberg
vd Svensk Handel 
070-644 77 79

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.