MachMara PR & Marketing Communications AB

Höjd beredskap för försvars- och säkerhetsfrågorna i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 09:26 CEST

Försvaret genomgår en omfattande omställning. Ett invasionsförsvar ersätts med ett mindre, men mer användbart, försvar med förmåga att kunna verka i och utanför Sverige. Omställningen i försvarspolitiken påverkar alla svenskar, men på samma gång som den påverkar alla svenskar är förutsättningarna annorlunda för den folkförankring som behövs för att göra frågorna viktiga. Vad är det då som har hänt under våren som har gjort att försvarsdebatten har varit så het? Var det debatten om enveckasförsvaret? Var det ”ryska påsken”? Eller har debatten bidragit till att vi i Sverige har blivit medvetna om att det som kan hota Sverige är både svårt att förutse och dessutom är hoten inte bara militära. Sverige behöver inte bara ett militärt försvar utan också ett civilt för att möta dessa asymmetriska hot och hur förberedda är vi? Svaren på detta hoppas vi få av våra experter och politiker under veckan.

Varje morgon genomför vi Försvarspolitiskt morgonpass. Klockan 9.00 ”grillar” vi en försvarspolitiker och partiets ungdomsförbunds ordförande om försvars- och säkerhetspolitiken. Vi vill se bortom mandatperioden och vill jämföra de etablerade politikernas syn med de som om 5-10 år kommer leda Sverige.

Varje kväll avslutar vi med Försvarspolitisk filmrecension. Tema under veckan är civilförsvar, internationella operationer, rekrytering och folkförankring. Efter filmen kommer inbjudna journalister, informationschefer och experter att recensera och debattera filmerna.

Här är exempel på rubriker på seminarierna under veckan: Officerskris i försvaret? Reservofficerare – bara i reserv? Soldat på deltid – en tillgång på heltid? Det anställda försvaret – på realistisk grund eller glädjekalkyl? ÖB och det nya försvaret. Hur gör vi försvarsmakten krigsavhållande? Om krisen kommer – samhällets samlade krishanteringsförmåga ska stärkas, men hur? Sårbara Sverige – mat på bordet om krisen kommer? Hemvärnet för vår säkerhet – även i framtiden! EU – en försvarspolitisk jätte i framtiden? Vad vet du om Sveriges nya stridsflygplan? Utfrågning av försvarsindustrin: Hur går frösvarsmaterielaffärer till? Luftförsvar: Ny teknik – nya hot? Varför NATO eller varför inte? Samtal med försvarsministern: att vara soldat eller sjöman, här och nu. Medborgaren – resurs eller belastning? Hur möte vi cyberspionaget mot Sverige? Svensk signalspaning under 70 år! En bättre försvars- och säkerhetspolitisk diskussion? Hela veckans seminarieprogram hittar du på www.forsvarspolitiskarena.se och i det officiella programmet. Alla våra seminarier kan också ses på webben.


På Försvarspolitisk arena kan organisationer, myndigheter eller företag boka ett seminarium inom området försvars- och säkerhetspolitik. Man kan också välja att vara med i projektet och vara avsändare till Försvarspolitiskt morgonpass och Försvarspolitisk filmrecension. I år är Allmänna Försvarsföreningen, AMF-film, Civilförsvarsförbundet, FRA, Frivilliga Försvarsorganisationernas samarbetskommitté, Försvarsutbildarna, Officersförbundet, Reservofficerarna, Rikshemvärnsrådet och Saab med i projektet. Vår lokal ligger på S:t Hansgatan 11 och under veckan kan du också träffa och prata med Veteranföreningen Fredsbaskrarna som driver vårt Försvarspolitiska café.

För mer information kontakta Marinette Radebo 070-240 43 77 eller marinette.radebo@forsvarspolitiskarena.se