Socialdepartementet

Höjd grundnivå i föräldrapenningen 2004

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 11:44 CET

Grundnivån i föräldrapenningen höjs från 150 kronor till 180 kronor om
dagen. Höjningen gäller från och med den första januari 2004.

Syftet med höjningen är att förbättra för de föräldrar som har låg
inkomst eller saknar inkomst. Höjningen avser de dagar som kan betalas
ut enligt förälderns sjukpenninggrundande inkomst. Det handlar för
närvarande om 390 dagar per barn.

Kristina Folkesson
Polititiskt sakkunnig
08-405 13 80
070-573 31 15