Svenska Volleybollförbundet

Höjd minimilön för utländska idrottare och tränare

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 15:38 CET

Riksidrottsförbundet har tillsammans med AMS och Migrationsverket kommit överens om att höja minimilönen för att bevilja arbetstillstånd för utländska idrottare och tränare. Den nya minimilönen, 14 300 kronor, gäller från 1 januari 2007.

För att arbetstillstånd ska kunna beviljas fordras att:
Ett av båda parter undertecknat kontrakt bifogas ansökan.
Det framgår av kontraktet att lönen är minst 14 300 kronor per månad.
Bostad är ordnad.

AMS har fastställt riktlinjer vid bedömning av arbetstillstånd. Dessa riktlinjer ersätter det tidigare särskilda bemyndigandet. Arbetstillstånd inom ramen för internationellt utbyte kan beviljas personer för specifika insatser inom bl a idrott.

Arbetstillstånd fordras för medborgare i länder utanför EU och som inte omfattas av EES-avtalet. Det är Migrationsverket som beviljar arbetstillstånd. RF är remissinstans för idrottsutövare/tränare, även vid prövning av permanent uppehållstillstånd.

Mer information finns på RF:s hemsida.