Linköpings kommun

Höjda ambitioner för fler entreprenörer i företagsamma Linköping

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 13:25 CEST

Linköpings kommun gör ytterligare satsningar för att främja entreprenörskap och företagande för förskole- och grundskoleelever, gymnasieelever och vuxna. Ökade bidrag till entreprenörskapskedjan ger organisationerna FramtidsFrön, Ung Företagsamhet och NyföretagarCentrum förbättrade möjligheter att fortsätta sitt framgångsrika arbete.

FramtidsFrön är en ideell förening som startade 2002 i Linköping och arbetar för att främja attityder till entreprenörskap samt att utveckla det entreprenöriella förhållningssättet inom grundskolan. Barn- och ungdomsnämnden ökar anslaget från 400 000 till 500 000 kronor från och med 2018.

– Det är bra att Linköpings elever redan i grundskolan får förståelse för företagande och att flera förhoppningsvis därmed vill bli företagare i framtiden, säger Jakob Björneke (S), barn- och ungdomsnämndens ordförande.

Ung Företagsamhet (UF) grundades vid Linköpings universitet 1980 och har sedan dess i hela landet utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom UF-företagande. Bildningsnämnden fördubblar nu anslaget till UF för att fler elever vid fler program ska kunna driva UF-företag.

– Nu höjer Linköping ambitionerna för att Ung Företagsamhet (UF) ska sprida verksamheten till fler lärare och elever. Inte minst kan yrkesutbildningarna stärkas genom utbildning i entreprenörskap och företagande, men möjligheten till UF-företagande ska finnas på alla program. Att driva UF-företag kan öka motivationen i skolarbetet och bättre förbereda eleverna framtida jobb genom kunskaper i företagande och ökad förmåga att ta initiativ och samarbeta, säger Karin Granbom Ellison (L), bildningsnämndens ordförande.

Stiftelsen NyföretagarCentrum arbetar med kostnadsfri rådgivning för att hjälpa fler att förverkliga sina drömmar om eget företagande. Kommunstyrelsen ökar nu grundanslaget med 200 000 kronor till 950 000 kronor från och med 2017.

– Nu stärker vi förutsättningarna för att nya företag ska kunna växa fram och utvecklas i Linköping. Med mer resurser stärker vi nya företagares tillgång till stöd och rådgivning, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

För ytterligare information kontakta barn- och ungdomsnämndens ordförande Jakob Björneke, 0702-43 81 45, bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison, 0725-82 81 74 eller kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S), 0722-40 07 40. För mer information om respektive organisations verksamhet kontakta Louise Lövgren, verksamhetschef FramtidsFrön, 013-470 44 94 Malin Ljung, regionchef Ung Företagsamhet Östergötland, 013-470 38 85 Erik Åqvist, VD och rådgivare, NyföretagarCentrum, 013-25 30 60

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.