Miljödepartementet

Höjda avgifter för att stärka säkerhetskontrollen vid svenska kärnkraftverken

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 16:14 CET

- Säkerheten vid framförallt Forsmark, men också vid andra svenska kärnkraftverk, måste förbättras. Då måste också kontrollen genom myndigheternas tillsyn bli starkare. Förstärkningen ska betalas genom höjda avgifter för tillsynen. Kärnkraftsindustrin ska betala för den ökade säkerheten, inte skattebetalarna.Det sade miljöminister Andreas Carlgren i dagens aktuella debatt om kärnsäkerheten i riksdagen.

Regeringen kommer nu att se över behovet av höjda avgifter. Det kommer att aviseras i vårbudgeten.

Andreas Carlgren lämnade även beskedet att regeringen inte kommer att pröva en eventuell effekthöjning av Forsmark förrän säkerhetskraven har uppfyllts. Effekthöjning kräver ett nytt tillstånd från regeringen och föregås av flera steg där förutsättningarna ingående prövas av SKI och i enlighet med miljöbalken.

- Det är säkerheten och miljöpåverkan som avgör om en anläggning ska få höja effekten. Redan nu står det helt klart att så länge som Forsmark står under särskild tillsyn kan det inte bli tal om att regeringen tar upp frågan om en effekthöjning till prövning, säger Andreas Carlgren.


Kontakt:
Tomas Uddin
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
08-405 22 69
070-950 22 45
registrator@environment.ministry.se

Stefan Appelgren
Dep. sekreterare
08-405 31 38
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Tal av miljöminister Andreas Carlgren i riksdagens debatt om kärnsäkerhet den 28 februari 2007 (http://www.regeringen.se/sb/d/8580/a/77682)