Almega

Höjda marginalskatter är fel väg!

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2016 16:24 CEST

Regeringen vill att 40 000 fler löntagare ska betala statlig inkomstskatt 2018. Dessutom ska 13 000 fler betala värnskatt. Almega anser att detta är mycket beklagligt, och riskerar dämpa tillväxten i de kunskapsintensiva tjänstenäringarna. Istället bör marginalskatterna sänkas generellt, menar Almega.

- Enligt uppgifter i media kommer marginalskatterna att höjas i samband med höstbudgeten. Fler ska betala statlig inkomstskatt och värnskatt. Detta innebär att det blir svårare för kunskapsintensiva tjänsteföretag – de företag som vuxit mest de senaste tio åren – att skaffa nödvändig kompetens, inte minst från andra länder än Sverige. Höga marginalskatter ökar även kostnaderna för dessa företag, som därmed får en konkurrensnackdel gentemot utländska konkurrenter. Detta är mycket beklagligt. Sverige riskerar att straffa ut sina viktigaste företag och jobbskapare, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

Almega hade hellre sett att regeringen gått motsatt väg och gjort en generell sänkning av marginalskatterna.

Presskontakt:
Ingrid Hedenvind Brask, presschef
Tel: 070 400 35 09

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik