Alecta

Höjda premier vid inlösen

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2016 09:32 CEST

Alectas styrelse har beslutat att höja arbetsgivarnas engångspremier vid inlösen av förmånsbestämd ålderspension. Åtgärden är en följd av kraftigt fallande marknadsräntor under 2016. Löpande premier berörs inte av beslutet.

– Alecta har en stark finansiell ställning, men det extrema ränteläget påverkar avkastningsutsikterna. Vi höjde priset för inlösen i slutet av förra året, men räntorna har sedan dess fallit ytterligare. Det är viktigt att prissättningen baseras på aktuella marknadsförhållanden så att kunder som kommer in i försäkringskollektivet genom inlösen bidrar med ett tillräckligt konsolideringskapital, säger Alectas vd Magnus Billing.

Beslutet innebär att premieräntan för engångspremier sänks från 1,5 procent till 1,1 procent. Kostnaden för en genomsnittlig PRI-inlösen blir i och med åtgärden cirka 9 procent högre. Bidraget till konsolideringskapitalet höjs därmed i motsvarande grad, för att ytterligare säkerställa förmågan att fullfölja våra försäkringsåtaganden och ge återbäring, till gagn för såväl gamla som nya kunder.

Beslutet omfattar både frivillig och tvingande inlösen samt beståndsövertaganden och genomförs per den 1 oktober 2016. Löpande premier och premier för förmånsbestämda avgångspensioner berörs inte av beslutet.

Fakta PRI-inlösen

PRI-inlösen hos Alecta innebär att en arbetsgivare som tidigare valt att skuldföra sitt pensionsåtagande kan lösa in hela eller del av sin pensionsskuld mot försäkring i Alecta. För att göra detta betalar arbetsgivaren en engångspremie. Engångspremien inklusive Alectas framtida avkastning ska täcka alla framtida pensionsutbetalningar.

Frågor och svar om beslutet.

Vid frågor, kontakta
Fredrik Palm, chefaktuarie tel: 08-441 63 16, fredrik.palm@alecta.se
Johan Anderson, presschef tel: 070-288 68 11, johan.anderson@alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.