Försäkringskassan

Höjda priser urholkar tandvårdsförsäkringen

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 11:00 CET

Priserna inom tandvården fortsätter att öka. Takten i ökningen har dock avtagit.
Försäkringskassan lämnar i dag en rapport till regeringen om prisutvecklingen inom tandvården. Priserna inom såväl privattandvården som folktandvården har fortsatt att öka mellan april 2004 och maj 2005. Prisökningstakten har dock avtagit jämfört med tidigare år.

– När priserna ökar tvingas den enskilde att bära en allt större del av sina kostnader för tandvård. Ersättningsnivåerna inom tandvårdsförsäkringen har för personer mellan 20 och 64 år legat stilla sedan den 1 januari 1999. Det har därmed skett en urholkning av tandvårdsförsäkringen, vilket drabbar i första hand ekonomiskt svaga grupper, säger Stig Orustfjord, försäkringsdirektör, Försäkringskassan.

Inom privattandvården är det i första hand priserna för enkla behandlingar som undersökningar, förebyggande behandlingar och lagningar som har ökat mest. Inom folktandvården är det istället priserna för de protetiska behandlingarna och i synnerhet implantatbehandlingarna som ökat mest.

Priserna inom tandvården har generellt ökat mer än KPI (konsumentprisindex), medan de protetiska behandlingarna har ökat mer än både KPI och KPI för tjänster.

I rapporten konstateras att prisvariationerna inom såväl privattandvården som folktandvården är stora. För att underlätta prisjämförelser redovisas länsvis prisvariationen för fem vanliga behandlingar på Försäkringskassans webbplats www.forsakringskassan.se.

Försäkringskassan kommer inom kort att föreslå regeringen åtgärder som ska stärka konkurrensen och därmed dämpa prisökningstakten.


För kommentarer
Stig Orustfjord,
försäkringsdirektör,
08-786 91 40

För vidare information
Jonathan Olsson,
08-786 96 05

Carl Lundgren,
08-786 93 95

Presskontakt
08-786 98 88

Robin Lapidus
presschef
08-786 97 21
070-211 97 21

Carina Larsson
pressekreterare
08-786 95 73
0708-786 430

Webbplats
www.forsakringskassan.se

Rapport [pdf 273 kB]
Bilaga 1 [pdf 407 kB]
Bilaga 2 [pdf 400 kB]
Bilaga 3 [pdf 376 kB]
http://forsakringskassan.se/press/pressmed/pm2005/pm46_05/