GS

Höjning av pensionsåldern – ett slag i luften

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 12:34 CET

En ny undersökning bland GS medlemmar visar att bara hälften tror sig orka arbeta fram till dagens pensionsålder. Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, varnade på DI debatt den 3 november för att höjd pensionsålder kan vara ett slag i luften om det saknas reella förutsättningar för att människor ska vilja och orka arbeta längre. GS undersökning bekräftar Arbetsmiljöverkets farhågor.

– Detta visar tydligt att vi måste förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser innan vi talar om höjd pensionsålder. Jag är säker på att bra arbetsmiljö och förändringar i arbetsorganisationen skapar förutsättningar för fler att stanna kvar i arbetslivet. Vi måste lägga kraft på detta och inte det regeringen vill, höja pensionsåldern. Det är inte att ta ansvar snarare tvärtom, att man inte ser och förstår den arbetssituation många har, säger GS ordförande Per-Olof Sjöö.

– Jag tycker att det är ett fullt rimligt krav att också våra medlemmar ska kunna få några friska år som pensionär efter ett långt och hårt arbetsliv, säger avtalssekreterare Tommy Andersson.

Alla tjänar på en bättre arbetsmiljö. Samhället i form av minskade kostnader och förbättrad folkhälsa. De anställda i form av färre arbetsskador och minskad sjukfrånvaro samt företagen som förutom minskade kostnader också ges ökade möjligheter att behålla kompetens och konkurrera om arbetskraften vid nyanställningar.

GS samarbetar med arbetsgivarna i en rad olika projekt för att förhindra olyckor och arbetsskador på våra arbetsplatser.

– Detta konstruktiva partssamarbete bör stödjas genom att regeringen bidrar till att förbättra förutsättningarna. Att avveckla Arbetslivsinstitutet och ta bort resurser för Arbetsmiljöverket är steg i fel riktning, avslutar avtalssekreterare Tommy Andersson.

GS medlemmar arbetar i några av de mest utsatta branscherna enligt AFA försäkrings rapport över allvarliga arbetsolyckor och långvarig sjukfrånvaro. Rapporten bygger på en enkät till GS medlemmar.

Läs hela rapporten på www.gsfacket.se

För mer information kontakta:Anette Vahlne, press och kommunikationsansvarig 010-470 83 58

GS består av före detta Skogs- och Träfacket samt Grafiska Fackförbundet Mediafacket som har gått samman till en kraftfull aktör med över 65 000 medlemmar.