Fiskeriverket

Höjning av torskransonen i Östersjön

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 09:07 CET

Ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2005:47) om fördelning av vissa fiskemöjligheter under år 2006.


Med hänsyn till rådande kvotsituation har Fiskeriverket beslutat att höja ransonen av torsk i Östersjön från och med den 27 november 2006.

Öppna länken författning FIFS 2006:31 där framgår de nya ransonerna per dräktighetsklass.
http://www.fiskeriverket.se/juridik/fifs/2005-47/TV/2006-31-ev.pdf