Perbio Science AB

Höjt kontanterbjudande från Fisher

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 08:58 CEST

Fisher Scientific International Inc. (Fisher), har idag offentliggjort en höjning av sitt rekommenderade publika kontanterbjudande som offentliggjordes den 26 juni 2003 till aktieägarna och innehavare av teckningsoptioner från 1999 i Perbio Science AB (Perbio) till 155 kronor per aktie och 106 kronor per teckningsoption under 1999 års program. Erbjudandet görs genom Fishers helägda dotterbolag FSII Sweden Holdings AB.

Styrelsen för Perbio välkomnar höjningen av erbjudandet och fortsätter att enhälligt rekommendera aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i 1999 års teckningsoptionsprogram i Perbio att acceptera Fishers Slutliga Erbjudande.

Deutsche Bank är finansiell rådgivare till Perbio.

Helsingborg den 20 augusti 2003
Styrelsen, Perbio Science AB (publ)

YTTERLIGARE INFORMATION
Styrelseordförande Mats Fischier tfn 070-595 18 21
VD Leland G Foster tfn +1 435 757 6432

Perbio Science AB (publ) är ett svenskt bioteknikföretag vars kunder finns inom forskningsinstitut, läkemedels- och diagnostikföretag. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i USA. Företaget är leverantör av produkter, system och tjänster för att studera och producera proteiner. Perbio Science utvecklar produkter inom områdena Bioresearch, Cell Culture och Medical Device. Koncernen har 1 353 anställda med kontor i Sverige, USA och ett flertal andra länder. Huvudkontoret ligger i Helsingborg.

Mer information om Perbio Science finns på www.perbio.com