Villaägarnas Riksförbund

Höjt riskviktsgolv kollektivt straff för bolånekunder

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 11:29 CEST

Finansinspektionen meddelade idag att de under hösten 2014 kommer att höja riskviktsgolvet för bolån från 15 till 25 procent. Effekten beräknas bli höjda bolåneräntor med ca. 0,25 procentenheter. Villaägarna anser att förslaget är ett inneffektivt instrument för att minska systemriskerna på bolånemarknaden eftersom det behandlar hög- och lågriskkunder lika.

- Den här förändringen gör alla bolån dyrare, oavsett vilken risk de har. Istället för att kollektivt bestraffa alla bolåntagare, borde Finansinspektionen prickskjuta på de riskbeteenden som en del bankers prissättning av bolån ger upphov till, säger Daniel Liljeberg, chefekonom på Villaägarna.

Det höjda riskviktsgolvet innebär att 25% av ett bolån som är t.ex. 40% av en bostads värde behandlas likadant som 25% av ett bolån som är 80% av en bostads värde trots att kreditrisken för banken är betydligt större i det senare fallet. Man betalar alltså samma riskpremie per lånad krona för såväl den första miljonen i lån, som miljon fyra, fem och så vidare.

- Istället för att höja riskviktsgolvet borde Finansinspektionen förstärka incitamenten att amortera. Sådana krav bör syfta till att bankerna ger lågt belånade hushåll lägre ränta än högt belånade hushåll, säger Daniel Liljeberg.

Villaägarna har i tidigare undersökningar kunnat visa hur bankerna regelmässigt ger högt belånade hushåll med hög risk lägre ränta än hushåll med låg risk, vilket går på tvärs med Finansinspektionens intentioner.

För mer information: 
Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 070-915 44 99 
Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef, telefon 076-848 13 00


Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 295 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.