Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Höjt tempo för namninsamlingen för att utreda “två nya kommuner”

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2017 12:18 CET

Vi startade kampanjen “Utred två nya kommuner!” i slutet av augusti 2016 och hade totalt sex månader på oss. Nu återstår det knappt två månader fram till slutet av februari 2017. Under hösten har vi drivit ett informationsarbete där vi bl.a. anordnat åtta möten i hela vår kommun säger Per Ranch, kampanjledare för “Två nya kommuner”.

Nu har invånarna haft gott om tid på sig för att tänka igenom vårt förslag och vi fokuserar på att få in så många namnunderskrifter som möjligt. Målet är drygt 2 000 namnunderskrifter. Vi har inte nått upp till detta antal ännu. I helgen som kommer finns vi på ett antal välbesökta platser i vår kommun och fler tillfällen kommer att annonseras på vår hemsida; www.sorundanet.se. Vi svarar på frågor, delar ut namnlappar och uppmuntrar invånarna att påverka vår kommuns framtid genom att delta i namninsamlingen, fortsätter Per Ranch.

Intresset för att utreda “Två nya kommuner” har varit stort. En utredning innebär en opartisk genomlysning av hela vår kommuns styrning, ledning, organisation, ekonomi och demokrati. Resultatet av en sådan utredning är mycket viktigt för en positiv utveckling av vår kommun, oavsett om den visar att det går att bilda två kommuner eller inte. En utredning är helt ofarlig och relativt billig. Tyvärr är de formella krav som ställs på en sådan här namninsamling ålderdomliga; den måste vara på papper och innehålla namnteckning och personnummer. En del är tveksamma till att skriva sitt personnummer och lämnar därför inte in kompletta uppgifter, vilket kan innebära att deras röst inte blir hörd, fortsätter Per Ranch.

Oavsett vad resultatet av namninsamlingen blir så kommer vi att fortsätta driva frågan om att utreda bildandet av två nya kommuner. Får vi inte in tillräckligt med namnunderskrifter nu så blir detta vår huvudfråga inför valet, avslutar Per Ranch.

Vi finns i Nynäshamns kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi vill med kunskap och långsiktighet förändra hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla