Länsstyrelsen i Uppsala län

Höns eller kalkoner som föds upp eller hålls i kommersiellt syfte inte får hållas utomhus

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 15:32 CEST

Jordbruksverket beslutade den 26 oktober att alla ”brukshöns”, dvs höns eller kalkoner som föds upp eller hålls i kommersiellt syfte inte får hållas utomhus.

Syftet med bestämmelsen är att minska antalet exponerade mottagliga individer mot det tänkta hotet från flyttfåglar som kan tänkas bära på influensavirus.

Risken för att fågelinfluensa skall nå Sverige betraktas fortfarande som mycket låg, dock är den något högre nu, än för en vecka sedan, då man upptäckte fall av fågelinfluensa utanför Moskva. För fåglar andra än ”bruksfåglar” gäller den tidigare rekommendationen om att de skall tas inomhus om det är möjligt

Jordbruksverket beslutade också om att förbjuda fågelutställningar och liknande arrangemang samt att förbjuda användandet av andfåglar, vadare och måsfåglar som lockfåglar vid fågeljakt. Samtliga nämnda bestämmelser gäller för närvarande till den 1 december 2005 och omfattar länen söder om Dalälven.

Mer information om de nya bestämmelserna finns på Jordbruksverkets webbplats.

För ytterligare kommentarer, kontakta:
Länsveterinär Henrik Ericsson 018/195324, 070/2033851
Bitr. länsveterinär Birgitta Larsson 018/195290, 070/5932395