Länsstyrelsen i Östergötlands län

Hör alkohol och idrott ihop?

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 11:21 CET

Alkohol har blivit ett allt vanligare inslag i samband med evenemang, årsmöten och jubileum inom idrotten. Sedan ett år tillbaka arbetar Länsstyrelsen Östergötland för att alkoholserveringen på länets tre största arenor ska ske i enighet med metoden Ansvarsfull Alkoholservering. Samtidigt har Östergötlands Idrottsförbund arbetat ihop med tre av de större idrottsföreningarna i länet för att utveckla policyarbetet kring alkohol.

De tre föreningarna som Länsstyrelsen och Östergötlands Idrottsförbund arbetar tillsammans med i projektet är IFK Norrköping, Linköpings HC och Norrköpings BF/Dolphins. Även Linköpings och Norrköpings kommuner deltar i arbetet med att utveckla Ansvarsfull alkoholservering på länets tre största arenor.

- Servering av alkohol i samband med idrottsarrangemang är inte oproblematiskt. Det är en tämligen ny företeelse att alkohol blivit ett förväntat inslag vid sportevenemang, säger projektledare Mattias Bly. Det innebär att varken tillståndsmyndigheter, polis eller arrangörer har någon stor tidigare erfarenhet av hur det kan skötas på bästa sätt. Arenorna är viktiga symboler för länet och då är det extra viktigt att man som gäst inte ska behöva störas av berusade eller stökiga personer.

Eftersom väldigt många ungdomar är aktiva inom idrotten, både som utövare och som besökare, är det viktigt att idrottsrörelsen kan fungera som en positiv förebild och erbjuder en alkoholfri uppväxtmiljö. Ett väl fungerande policyarbete som även omfattar arenorna är en grundförutsättning för att idrottsrörelsen även i fortsättningen ska kunna vara en positiv samhällskraft och ett föredöme när det gäller ideell folkrörelse.

- Alla föreningar är i behov av policy i frågor som rör alkohol, tobak, droger och trafiksäkerhet, men alltför få föreningar prioriterar framtagandet då det alltid finns andra saker som upplevs som viktigare, säger Bo Kindgren, chef för Idrottsutveckling på Östergtölands Idrottsförbund. En väl genomarbetad alkoholpolicy skulle kunna vara en kvalitetsstämpel på föreningen som också skulle kunna belönas i bidragssystemet.

Länsstyrelsen fortsätter arbetet med Ansvarsfull Alkoholservering genom bland annat utbildningsinsatser och satsningar för att förbättra läktarkulturen. Målet är att Östergötland ska ha Sveriges bästa arenor.

På måndag den 28 februari håller Länsstyrelsen och Östergötlands idrottsförbund en erfarenhetskonferens på temat "Idrott och alkoholservering - hur skapar vi de bästa förutsättningarna och undviker problem?". I konferensen deltar bland andra Svenska fotbollsförbundets ordförande Lars-Åke Lagrell, landshövding Elisabeth Nilsson och kommunalråd Lars Stjernkvist från Norrköpings kommun.

Tid: Måndag 28 februari 2011, kl. 09:30 - 15:00
Plats: Konsert & Kongress, Linköping

Media är välkomna att delta i hela eller delar av konferensen.

Läs hela programmet här. (pdf, nytt fönster)

Vänliga hälsningar
Mariethe Larsson, Informationschef
Telefon: 0703-667366
mariethe.larsson@lansstyrelsen.se

För mer information kontakta gärna:
Projektledare Mattias Bly, tfn: 0722-45 61 32