Index

Hör här! Mats B. på Index. Onsdag 16 februari kl. 18.30

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 14:27 CET

J.O. Mallander, I korthet
26 januari – 27 mars 2011

Hör här! Mats B. på Index
onsdag 16 februari kl. 18.30

J.O. Mallander och Mats B.
I A Headmuseum for the Eighties. En post-konceptuell utställning, 1974.
Bakom Mallander syns Douglas Hueblers Variable Piece # 111.

I anslutning till J.O. Mallanders utställning I korthet arrangerar Index och OEI ett par kvällar om svensk konceptkonst som avslutas med en release för OEI #52 SV KONC KONS. Onsdag 16 februari tillägnas den framlidne konceptkonstnären, patafysikern mm Mats B.

Program:

Introduktion av Frans Josef Petersson
Mats B. i Cut Piece (Yoko Ono), 2003 (1964)
Anders Nilson: Skiss till en sentida reception av konceptkonstnären Mats B.
Martin Högström läser Mats B.s Easter in Paris. Investigation of the Public Houses of Boulevard Saint-Germain, April 20-21, 1973.

OEI #52 SV KONC innehåller en essä om Mats B. av Anders Nilsson, böckerna Easter in Paris, För en idébaserad konst samt tidskriften Grisalda #1–2. Dessutom publiceras utdrag ur Vet snut hut? Vett snutt hutt! och ett antal fotografiska och textuella verk ur Mats B.s produktion.

Mats B. var en av få som ägnade sig åt konceptkonst i Sverige under tidigt 1970–tal. Han hade ett brett internationellt kontaktnät och likt vännen och kollegan J.O. Mallander var han verksam både som konstnär, kritiker, redaktör och utställningskommissarie. Han debuterade som författare 1973 med den surrealistisk-konceptuella Vet snut hut? Vet snutt hutt! (”överväldigande, något för alla, 112 sidor, illustrerad, mycket text, lår, lår, lår, lår”), och 1975 publicerade han För en idébaserad konst om bl.a. Ad Reinhardt, Piero Manzoni och Lawrence Weiner.

1974 gav han ut tidskriften Grisalda. En bra konstig tidning med bidrag av J.O. Mallander, Daniel Buren, Gilberg & George, Per Kirkeby, Bengt af Klintberg, Sune Nordgren, Bo Cavefors, Carl-Erik Ström, Gabor Attalai, Ken Friedman, Ray Johnson och John Baldessari. Samma år deltog han i J.O. Mallanders A Headmuseum for the Eighties. En post-konceptuell utställning på Cheap Thrills i Helsingfors, Arkivmuseet i Lund samt på Moderna Museet. 1976 ställde han återigen ut på Cheap Thrills i utställningen Pärlor för svin. Det andra (och sista) numret av Grisalda kom ut första maj 1974, och består av ett rosa A4-blad med titeln Internationalen följt av Tra laa tral la la la la la laa laa… osv.

Ytterligare ett exempel ur Mats B. produktion är Easter in Paris från 1973 som dokumenterar och indexerar en konceptuell krogrunda längs Boulevard Saint-Germain. Boken trycktes i 6 exemplar och distribuerades till Bo Cavefors, Gilbert & George, Ragnar von Holten, Claes Hylinger och J.O. Mallander. Det sjätte exemplaret såldes för samma summa som verket hade kostat att producera.

Under andra hälften av 70-talet samarbetade Mats B. med Sune Nordgren, och var redaktör för ett antal nummer av Kalejdoskop. Nummer 4 1976 har temat nordisk idébaserad konst och består av en enda lång text i form av ett vindlande samtal mellan Mats B. och Bengt af Klintberg, Per Wåhlström, Bård Breivik, Håkan Rehnberg, Margareta Åsberg, Jan Håfström, Keiji Uematsu, Masaru Takahashi, Takahashi Naraha, Gudbergur Bergsson, Tom Krøjer, Record Singers, J.O. Mallander och Carl-Erik Ström. 1981–1983 var han redaktör för Tidskriften Moderna Museet, och 1986 var han kommissarie för Nordiska Paviljongen på Venedig Biennalen. Mot slutet av 1980-talet drog han sig tillbaka från konstlivet, men höll kontakt med vänner och kollegor genom plötsliga och oväntade telefonsamtal och postförsändelser (t.ex. en fisk). Hans sista publikationer var kalendern Ditt och Datt, med Anders Ljungman, samt Förra seklets kulturhistorier, båda 2009.

Mats B. föddes 1951 i Ludvika, och dog 2009.

Ett särskilt tack till SAAB, The Swedish Archive of Artists´ Books för möjligheten att inkludera Easter in Paris i programmet. Tack även till Moderna Museet för dokumentationen av Cut Piece.

Nästa arrangemang äger rum den 16 mars, och tillägnas konstnären Leif Eriksson och hans bokförlag Wedgepress & Cheese samt den konceptuelle poeten Bengt Adlers. Wedgepress & Cheese har sedan 1978 utgivit ett 80-tal titlar av svenska och utländska konstnärer, inklusive nio diktsamlingar av Bengt Adlers: The Poetry of Mickey Spillane (1980), The Hits of T.S. Eliot (1980), Poetry Try Poe & Verse Vica (1982), La Poésie de Donzy (1983), Rock Age Poetry (1986), Dix Poèmes (1986), TRIX (2000), SEX KEX, (2000) samt samlingsvolymen Jagumaj (2006). Leif Erikssons egen bibliografi upptar ett 130-tal titlar, från debuten 1965 med den erotiska bildnovellen En Smekning till 977 ord från 2010. Medverkar i arrangemanget gör Leif Eriksson, Bengt Adlers, Jonas (J) Magnusson och Frans Josef Petersson.

Index
Kungsbro strand 19
112 26 Sthlm, Sverige
T: 46 (0)8 502 198 38
E: index@algonet.se
www.indexfoundation.se