Hörby kommun

Hörby kommun och Veolia enas om förlikning

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2016 10:30 CEST

Ett förlikningsavtal har nåtts mellan Hörby kommun och Veolia Sverige AB i tvisten om det EPG-avtal som ingicks 2011 avseende garanterad energiförbrukning samt tillsyn, skötsel och underhåll av tekniska installationer i kommunens fastighetsbestånd. Förlikningsavtalet innebär att kommunen får prisavdrag och återbetalning av vissa underhållskostnader.

- Det känns bra att ha landat i en överenskommelse. Förlikningen gör att vi nu kan se framåt och lägga fullt fokus på vårt fortsatta arbete med att utveckla fastigheterna för kommunens verksamheter och medborgare, säger Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef i Hörby kommun.

I början av 2011 ingick Hörby kommun ett tioårigt avtal med Veolia Sverige AB (dåvarande Dalkia) gällande garanterad energiförbrukning samt tillsyn, skötsel och underhåll av tekniska installationer i kommunens fastigheter. Syftet med avtalet var att minska kommunens driftskostnader och miljöpåverkan samt att säkra tillgång till kompetens i energi- och fastighetsrelaterade frågor. Under åren som följde uppstod oenighet gällande tillämpning av avtalet och i slutet av 2014 hävde Veolia avtalet och drog tillbaka sin organisation. I samband med detta påkallade Veolia också skiljeförfarande i skiljedomstolen.

Genom förhandlingar mellan kommunen och bolaget, har parterna nu enats om en förlikning som innebär att kommunen får prisavdrag och återbetalning av vissa underhållskostnader.

Kontakt
Åsa Ratcovich
Samhällsbyggnadschef
Tel: 0415-37 82 05
asa.ratcovich@horby.se

Hörby är en växande landsortskommun som ligger mitt i Skåne. Här bor 15 000 personer.