Hörby kommun

Hörby kommuns miljömålsprogram antaget

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 08:55 CET

Den 14 december 2015 antog kommunfullmäktige Hörby kommuns miljömålsprogram. Miljömålsprogrammet är ett styrdokument där de nationella miljömålen byts ner i en lokal agenda som gäller för Hörby kommun som organisation. Programmet har en bred inriktning som berör flera områden såsom nationella miljökvalitetsmål, folkhälsa, inköp och konsumtionsmönster och förväntas ha effekter såsom minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar, utökat införande av förnyelsebara bränslen, bättre folkhälsa samt bättre förvaltning och bevarande av natur- och kulturvärden.

- Sverige har varit världsledande på miljöområdet men vi måste göra krafttag för att utvecklingen ska gå åt rätt håll så att kommande generationer ska kunna uppleva rena hav och sjöar, tillgänglig natur och frisk luft, säger Susanne Meijer, kommunstyrelsens ordförande.

Utifrån de nationella miljökvalitetsmålen har fem målområden tagit fram. De beskriver hur situationen ser ut i Hörby och ligger till grund för lokala åtgärder. Inom målområdena återfinns bland annat åtgärder såsom arbete för minskad bränsleförbrukning, framtagande av underlag till en matstrategi, bättre miljö och ökad näringslivskraft för livsmedelsproduktion, ingen rödlistad fisk i kommunala verksamheter, handlingsplan mot nedskräpning i kommunerna samt framtagande av kulturmiljöplan.

- Hörby kommun ska vara ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle med minsta möjliga påverkan på miljön och vi är därför glada över att nu ha antagit ett miljömålsprogram som gör att Hörby kommun som organisation bidrar till att uppnå de svenska nationella miljömålen, säger Susanne Meijer.

Hörby kommuns miljöarbete
Hörby kommun är medlemmar i Sveriges ekokommuner och arbetar för ett hållbart ekologiskt Hörby. Kommunen samverkar också internationellt med SIDA - Kosovo och Namibia - om ett hållbart samhälle. Hörby kommuns miljömålsprogram antogs den 14 december 2015

Mer information om miljömålsprogrammet

Läs miljömålsprogrammet

Kontakt
Susanne Meijer
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0415-37 80 00
susanne.meijer@horby.se

Selina Malik
Miljöstrateg
Tel: 0415-37 83 19
selina.malik@horby.se

Hörby kommun har cirka 15 000 invånare och är kommunen som bjuder på det lilla extra, nära till staden men med grönska och natur runt hörnet. Kommunen attraherar allt fler och har för många blivit ett självklart val för en hållbar och balanserad livsstil. Vägarna och sätten att ta sig till Hörby är många och bra och Hörbys centrum bjuder på ett rikt affärsutbud. Såväl Hörby som de mindre tätorterna växer och utvecklas.