Hörby kommun

Hörbybor kan producera solel med hjälp av solkarta

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2017 16:29 CET

I Hörby kommun arbetar vi aktivt för att nå målet om ett fossilfritt Skåne år 2020. En viktig del i målet är att vi investerar i en fossilfri elproduktion. Solceller är en långsiktigt god investering för både miljön och plånboken och därför vill vi underlätta för alla som är intresserade av en egen solcellsanläggning.

Som ett steg i detta har Hörby kommun i samarbete med Kraftringen utvecklat www.solkartan.se till att omfatta även Hörby. Med hjälp av Solkartan kan invånarna i Hörby enkelt få en uppfattning om vilka förutsättningar de har för solelsproduktion på sina tak.

- Solkartan är ett mycket gott exempel på hur Kraftringen tillsammans med sina ägarkommuner kan främja produktionen av förnybar el. Genom att visa vilken potential taken har för att installera solceller vill vi göra solel mer tillgänglig för kommunens invånare, säger Sylvia Michel, vd på Kraftringen.

I samband med lanseringen av Solkartan bjuder Hörby kommun invånare till en solskenskväll den 1 februari om att bli sin egen solelsproducent.

Anmälningsformulär och information finns på https://www.kraftringen.se/solsken-i-horby

För ytterligare information om solkartan.se, vänligen kontakta:

Anna-Karin Nilsgart, Energi- och klimatrådgivare
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hörby kommun
Tel: 0415-37 83 03
anna-karin.nilsgart@horby.se

Selina Malik, miljöstrateg
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hörby kommun
Tel: 0415-37 83 19
selina.malik@horby.se

Peter Rodenstam, Strategic Account Manager
Kraftringen
Tel:070-698 3705
Peter.rodenstam@kraftringen.se

Hörby är en växande landsortskommun som ligger mitt i Skåne. Här bor drygt 15 000 personer.