Landstinget i Jönköpings län

Hörcentralen byter namn till audionommottagningen

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 11:52 CEST

På länets samtliga sjukhus byter hörcentralen nu namn till audionommottagningen.

Det är Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset Eksjö ochNässjösamt Värnamo sjukhus.

Namnbytet ger en tydligare koppling mellan yrket och verksamheten och blir därmed mer rättvisande.

Audionomer på mottagningen

Legitimerade audionomer träffar människor med hörsel- och kommunikationsanknuten problematik, i alla åldersgrupper, från spädbarn till de allra äldsta.

Audionomen arbetar med audiologisk diagnostisk och med habilitering/rehabilitering, där en individuell kartläggning av hörselnedsättningen görs och rehabiliteringsplan upprättas.

Audionomer är den yrkeskategori man träffar när man behöver hörhjälpmedel som till exempel utprovning av hörapparater.

Namnbytet från hörcentralen till audionommottagningen sker omgående.

Kontakt

Lotta Carlstein, enhetschef, audionommottagningen, Länssjukhuset Ryhov, 036-32 17 25,ann-charlott.carlstein@lj.se.