Hörselskadades förening i Stockholm

Hörselskadade stängs fortfarande ute från Stockholmspolitiken

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 14:33 CEST

Trots att Stockholms stad ska vara världens mest tillgängliga huvudstad redan i år utestängs personer med nedsatt hörsel i hälften av stadens stadsdelsnämnder. Det visar en uppföljningsrapport som Hörselskadades förening i Stockholm har gjort.

För andra gången på tre år har Stockholms stadsdelsnämnder kartlagts. Återigen visar resultatet en bristande tillgänglighet för personer med nedsatt hörsel, trots att sammanträdena ska vara öppna för allmänheten. 5 av 14 stadsdelar anger att de har möten i lokaler där det inte finns hörselteknisk utrustning och ytterligare 2 av 14 stadsdelar brister i informationen utåt. Endast sju stadsdelar får ett godkänt resultat i den nya kartläggningen.
 
– Vi kan bara konstatera att personer med nedsatt hörsel fortfarande inte är välkomna att delta i det demokratiska samtalet. Trots att det är glädjande med en viss förbättring sedan förra kartläggningen, är vi besvikna över att staden inte håller sina löften, säger Lars Lindén, ordförande i Hörselskadades förening i Stockholm.
 
Enligt rapporten tyder kartläggningen på att ekonomiska resurser inte saknas. Istället har Stockholms stad misslyckats med att integrera tillgängligheten i den ordinarie verksamheten och det saknas rutiner för utbildning av personal, felanmälan och uppföljning.
 
– Det handlar inte bara om att det ska finnas fungerande hörselteknik. Finns det inte rutiner så att slingorna fungerar, eller information om att slingorna finns, tar många av oss för givet att vi inte är välkomna, säger Lars Lindén.

Rapporten presenteras imorgon på mässan Alla Möjliga Medel
och finns att ladda ned från www.hrfstockholm.se
Tid: Tisdagen den 26 oktober klockan 16.15
Plats: Debaser Medis, Medborgarplatsen 8, Stockholm

För mer information kontakta:
Oscar Hedenfeldt, ombudsman, Hörselskadades förening i Stockholm, oscar.hedenfeldt@hrfstockholm.se, tal och texttelefon 08–462 24 38

Hörselskadades förening i Stockholm är en ideell förening vars främsta syfte är att arbeta för en bättre livskvalitet för Stockholms hörselskadade. Föreningen bevakar och driver hörselfrågor i Stockholms stad och är en del av Hörselskadades Riksförbund.