BRM Europe AB

Höstens kommunvecka gick i Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 15:19 CET

BRM Europe har under vecka 43 genomfört höstens kommunvecka. Denna gång besöktes 15 kommuner i Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg. På agendan stod diskussioner om lokala och regionala samhällspåverkande risker samt kommunernas robusthet och förmåga att hantera allvarligare störningar.

Bland de mera framträdande riskerna var smitta/kontaminering av dricksvatten då samtliga tre kommuner som drabbades av cryptosporidium var med. Utöver detta diskuterades dammsäkerhet med konsekvenser av brustna dammar och vid kraftiga regnoväder.

  • Kommunveckan är en av våra viktigaste kunskapskällor när det gäller risk- och krishanteringsarbete i Sveriges kommuner. Kommunveckan förstärker grunden för vår förståelse över de riskstrukturer och sambandsförhållanden som Sveriges kommuner dagligen ställs inför, säger Johan Färm, vd BRM Europe.

Vidare diskuterades många goda exempel på hantering av allvarliga samhällspåverkande störningar som exempelvis långvariga elbortfall vintertid samt de speciella utmaningar som det innebär när små kommuner under vissa perioder har extremt många besökare och turister.

BRM Europe AB är Sveriges ledande företag inom risk- och krishantering med 300 uppdragsgivare inom svenskt näringsliv och från offentlig verksamhet. BRM Europe erbjuder bl a utbildning i riskhantering och krishantering, krisplan, krisövning, riskanalys, sårbarhetsanalys, kontinuitetsplan (BCP/DRP), inhyrd säkerhetschef, krisjour och krisstöd. BRM Europe är även en självklar partner i arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR). För mer information besök vår hemsida.