Dansmuseet

HÖSTENS STORA UTSTÄLLNING - NICHOLAS ROERICH

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 16:01 CEST

HÖSTENS STORA UTSTÄLLNING
28 september 2007 – 6 januari 2008

NICHOLAS ROERICH
från Ryssland till Himalaya

Målare, arkeolog, forskningsresande, visionär, fredsaktivist... Nicholas Roerich (1874-1947) var en märklig konstnär och humanist, ryss, född i S:t Petersburg men framför allt kosmopolit, de sista decennierna av sitt liv bosatt i Himalaya.


När Dansmuseet nu än en gång presenterar ett utsnitt ur den rika ryska konsten, så ägnas utställningen åt Nicholas Roerichs liv och verk. Det är Roerich-museet i Moskva som lånat ut huvuddelen av det måleri som visas, men Dansmuseet har kompletterat med dräkter från museets världsberömda samling av Ryska Baletten-kostymer, till de två omtalade baletter Roerich gjorde scenografi till, Våroffer (1913) och Polovetserdanserna ur Prins Igor (1909).


Dansmuseets utställning koncentrerar sig på de två teman Roerich hade ett passionerat förhållande till, det hedniska Ryssland och Centralasiens, och särskilt Himalayas, mäktiga, färgstarka landskap. Känslan av en mystisk urtid förbinder dem båda.


Hans intresse för det arkaiska, förkristna Ryssland resulterade i tidiga arkeologiska expeditioner och resor till gamla ryska städer och det födde en passion för folkkonst som återspeglas i allt han gjorde i måleri och för teater. Parallellt med sitt måleri, arbetade han under 1910-talet för Diaghilevs Ryska Baletten i Paris och för andra scener, men skulle bli alltmer dragen till antropologi, arkeologi och mysticism.


Han flyttade till Karelen i Finland 1916 och vistades även på andra håll i Norden, inklusive Sverige 1918 (han hade en separatutställning på Gummesons Konsthall i Stockholm i november 1918). Han mötte Rabrindranath Tagore i London 1919 och blev senare fascinerad av Indien och Himalaya.
Under 1920-talets första år vistades han mycket i Amerika, ställde ut och undervisade och blev ett stort namn och öppnade 1924 ett Roerich Museum i New York. Men de antropologiska resorna i Asien tog alltmer över handen. De varade i nästan tjugofem år och från 1928 ledde han en forskningsstation i Kulu i Himalaya.


Roerich arbetade mycket för större förståelse mellan folken och ett led i denna strävan var den fredspakt han introducerade 1929 i New York – the Roerich Pact and Banner of Peace – som gick ut på att i såväl krig som fred skydda monument och institutioner och andra kulturella skatter. Roerich nominerades två gånger för Nobels fredspris. Pakten, som ofta kom att kallas Kulturens Röda Kors, undertecknades 1935 i Washington av 21 nationer i närvaro av President Roosevelt och som senare låg till grund för den s k Haagkonventionen 1954.


De två sista decennierna av sitt liv ägnade Roerich åt forskningsexpeditioner i Centralasien och ett intensivt måleriskt skapande i sitt hem i Himalaya. Han målade Himalayas höga bergstoppar, de vidsträckta landskapen och dess folk – deras historia, legender och andliga traditioner. Hans ofta monumentala målningar med deras harmoniska komposition och kraftfulla kolorit, har under senare år väckt ett allt större internationellt intresse, liksom filosofen och humanisten Roerich har gjort.

Dansmuseets ryska konsthöst kompletteras med programverksamhet i form av konserter m m.Entré 50 kr, barn/ungdom t o m 18 år gratis
Kvällsöppet torsdagar till kl.20.00.
Guidade visningar onsdagar och söndagar kl.13.00.